Tổng kết khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2018

Ngày 27/3/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Khối thi đua các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức liên hiệp, với sự tham gia của 09 tổ chức: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Toàn cảnh hội nghị

Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Chủ tich kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo của 09 tổ chức trong Khối thi đua.

Theo Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2018 do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hô Chí Minh, đại diện đơn vị Khối phó Khối thi đua trình bày tại Hội nghị, năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện quy định phân chia khối thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đối với 9 tổ chức thành viên, các hoạt động của Khối thi đua đã được triển khai sôi nổi và đạt nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các đơn vị trong Khối đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng, rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức mình; tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; thường xuyên quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; triển khai thực hiện các chỉ thị của Đảng, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thi đua, khen thưởng.

tđ2

Đại diện các đơn vị ký kết Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối năm 2019

Kết quả thực hiện 03 phong trào thi đua trọng tâm năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ phát động được các thành viên trong Khối quan tâm chỉ đạo, tập trung nguồn lực, cụ thể hóa các điều kiện, khả năng của mình để thực hiện.

Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến được các đơn vị tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến rõ nét. Các đơn vị trong Khối đã lựa chọn, giới thiệu tập thể, cá nhân điển hình tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi Thi đua ái quốc.

Đặc biệt, 06 đại diện lãnh đạo các tổ chức điển hình tiên tiến đã có bài tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị, gồm: Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa, Liên hiệp Hội Phụ nữ huyện Đông Anh, Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh, Công đoàn Công thương, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam), Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Ngọc Định đánh giá cao kết quả hoạt động và các phong trào thi đua do các đơn vị trong Khối triển khai năm 2018, với các nội dung nổi bật như tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt 03 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đặc biệt các đơn vị trong Khối đã chú trọng khen thưởng các đối tượng là người lao động trực tiếp…

Theo kết quả chấm điểm và bình chọn đơn vị xuất sắc năm 2018 trong Khối, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Đặng Vũ Minh cùng với đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối đã ký kết Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối năm 2019; các đơn vị đã bầu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục là Khối trưởng Khối thi đua, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam là Khối phó Khối thi đua năm 2019.

tđ3

Tác giả bài viết: Nguyễn Hồng Yến