Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018

Giải Búa liềm vàng là Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương, báo Nhân dân, tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
Giải Búa liềm vàng (ảnh sưu tầm)

Giải được tổ chức lần thứ III năm 2018 với nhiều nội dung mới nhằm tạo khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, cùng các chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng và nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng ngày càng đi vào thực chất, trở thành hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên và tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Văn hóa - Thông tin trước đây và Bộ Thông tin - Truyền thông hiện nay cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc.

Mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước có tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..) đều được tham gia và có cơ hội dành nhiều giải thưởng ý nghĩa, trong đó giải đặc biệt có giá trị lên tới 300.000.000 đồng (thông tin chi tiết tại trang http://bualiemvang.org.vn).

Đây là hoạt động quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay. Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) khuyến khích tất cả các tổ chức thành viên tham gia và các cơ quan báo chí trong hệ thống thực hiện tuyên truyền sâu rộng về Giải báo chí quan trọng này.

Tác giả bài viết: Bích Hồng