“Bước nhảy” quan trọng trong công tác truyền thông phổ biến kiến thức

Truyền thông phổ biến kiến thức là một nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Tháp (Liên hiệp Hội).
Một số kênh truyền thông – phổ biến kiến thức nổi bật của Liên hiệp Hội

Trước đây, trong hoàn cảnh thiếu nhân lực, kinh phí để thực hiện công tác truyền thông phổ biến kiến thức, hàng năm Liên hiệp Hội Đồng Tháp chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ , triển khai một số hoạt động như tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề, phát hành thường kỳ Bản tin cung cấp kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ cho cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên xét một cách toàn diện thì công tác truyền thông phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội trong thời điểm này, vẫn chưa thực sự phong phú về các loại hình và nội dung triển khai. Đối với hoạt động phối hợp tuyên truyền giữa Liên hiệp Hội và các Hội thành viên còn nhiều hạn chế, khó khăn.

Bước nhảy quan trọng…

Gần 10 năm trở lại đây, trong điều kiện mới được sự hỗ trợ nhiều hơn về biên chế, kinh phí hoạt động... Liên hiệp Hội đã có những bước phát triển mạnh mẻ về chất và lượng trong công tác truyền thông và phổ biến kiến thức.

Nhiều kênh tuyên truyền mới được Liên hiệp Hội phát triển, nhanh chóng trở thành công cụ đắc lực, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức đến hội viên các Hội thành viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đó là sự ra đời của Trang thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Chuyên mục truyền hình “Tri thức phục vụ đời sống”, bản tin và chuyên trang Liên hiệp Hội trên Báo Đồng Tháp hay các trang mạng xã hội (group, fanpage) mà Liên hiệp Hội xây dựng cho các tổ chức thành viên, nhằm phục vụ hoạt động tác nghiệp trong hệ thống Liên hiệp Hội, cũng như quảng bá hình ảnh du lịch địa phương,….

Bên cạnh đó, các kênh thông tin, phổ biến kiến thức truyền thống như hội nghị, hội thảo, tập huấn, báo cáo chuyên đề cũng được Liên hiệp Hội tổ chức thường xuyên hơn. Trên cơ sở xây dựng mối liên kết giữa đội ngũ trí thức, chuyên gia được Liên hiệp Hội tập hợp từ các viện, trường Đại học,… và sự phối hợp với các Hội thành viên, các cơ quan ban ngành ở Địa phương.

Cùng với việc phát triển đa dạng các kênh truyền thông thì nội dung thông tin, phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội cũng hết sức phong phú, những thông tin về khoa học và đời sống, các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ,.. được cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử Liên hiệp Hội.

Chuyên mục truyền hình “Tri thức phục vụ đời sống” do Liên hiệp Hội phối hợp với Đài Truyền hình Đồng Tháp thực hiện, phát sóng định kỳ hàng tháng, phổ biến các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn tiên tiến, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới trong nông nghiệp, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường…góp phần chuyển biến nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Ông Lê Văn Tâm – Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Đồng Tháp chia sẻ “tâm đắc với các hoạt động phối hợp, hỗ trợ của Liên hiệp Hội như  việc tổ chức các lớp báo cáo chuyên đề, mời các diễn giả, giáo sư các viện, trường đến Địa phương để chia sẻ các quy trình sản xuất trái cây theo hướng an toàn và quan trọng nhất là qua các kênh thông tin của Liên hiệp Hội, đặc biệt là chuyên mục truyền hình Tri thức phục vụ đời sống đã giới thiệu đến người dân những mô hình, những phương thức sản xuất an toàn mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn”.

Điểm nổi bật khác trong công tác truyền thông, phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội, là các hoạt động tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng.

Trước đây, nhắc đến Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật có lẻ không nhiều người ở Địa phương biết đến, nhưng giờ đây Hội thi đã trở thành một phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật có sức lan tỏa to lớn trong nhân dân.

Điều này được phản ánh qua kết quả nghiên cứu thống kê gần đây của Văn phòng Liên hiệp Hội về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp, cho thấy có rất nhiều thành phần trong xã hội tham gia dự thi, họ là những giáo viên, bác sĩ, dược sĩ, công chức, nông dân…

Sức lan tỏa mạnh mẻ của Cuộc thi, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật là kết quả từ việc Liên hiệp Hội kết hợp sáng tạo nhiều phương thức phổ biến, qua nhiều kênh thông tin như truyền hình, báo, website, tờ rơi và quan trọng hơn là tinh thần hưởng ứng, phối hợp trong hoạt động tuyên truyền của của các sở, ban, ngành, trường học, doanh nghiệp ở Địa phương.

Bên cạnh hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật là hoạt động tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Là tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, các hoạt động của Liên hiệp Hội nói chung và công tác truyền thông – phổ biến kiến thức  nói riêng luôn bám sát những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và những Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy và UBND Tỉnh về phát triển khoa học - công nghệ, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức …

Đồng hành với hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội có sự phối hợp tích cực của các Hội Thành viên và các sở, ban, ngành trong Tỉnh, tiêu biểu như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc tổ chức cho quần chúng nhân dân học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, Sở Khoa học và Công nghệ trong hoạt động phổ biến pháp luật về khoa học công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn lao động, Đoàn Thanh niên trong công tác tuyên truyền Cuộc thi, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật.

Nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh nhà. Liên hiệp Hội Đồng Tháp đã thể hiện quyết tâm đổi mới trong việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, công tác truyền thông - phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội, với sự kết hợp sáng tạo nhiều phương thức đã tạo ra bước nhảy quan trọng mang lại hiệu quả, góp phần giúp người dân nâng cao trình độ hiểu biết và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào đời sống, sản xuất.

Tác giả bài viết: Hồng Ly