Thư mời tham dự Hội thảo

Thư mời tham dự Hội thảo

Sáng thứ 3 ngày 29/10/2019, Công ty TNHH Nexia STT - Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) sẽ tổ chức buổi Hội thảo Cập nhật Kiến thức và chia sẻ một số vấn đề thường gặp liên quan đến các yêu cầu tuân thủ tại tổ chức Phi chính phủ, hội thảo được tổ chức tại tầng 2, C’land Tower, 156 Xã Đàn 2, Đống Đa, Hà Nội.

Xin mời các tổ chức NGO là thành viên của VUSTA tới tham dự hội thảo, để cùng nghe một số vấn đề các Tổ chức phi chính phủ thường gặp trên thực tế liên quan đến các yêu cầu tuân thủ pháp luật, từ đó nâng cao tính hiệu quả và tuân thủ của hoạt động tổ chức thực hiện dự án.

Thông tin liên hệ:

Hội Kế toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA)

Ông Nguyễn Sơn Hà/Nguyễn Cẩm Tú Email: ha.nguyen@nexia.vn tu.nguyen@nexia.vn

Điện thoại: 0988 65 39 36 hoặc 085 625 8825

- Nội dung thư mời