Thông báo về việc thành lập Viện Công nghệ, Sức khỏe và Môi trường

Ngày 02/11/2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) ban hành quyết định số 912/QĐ-LHHVN về việc thành lập Viện Công nghệ, Sức khỏe và Môi trường (Viện).
Thông báo về việc thành lập Viện Công nghệ, Sức khỏe và Môi trường

1910185 2

Tên tiếng Anh của Viện là: The Technology, Heath & Enviroment Institute

Viện đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A- 1835 ngày 13/11/2017.

Trụ sở chính của Viện đặt tại: Số 11/58, phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Hữu Văn được bổ nhiệm làm Giám đốc (theo Quyết định số 915/QĐ-LHHVN ngày 02/11/2017 của Liên hiệp Hội Việt Nam).

Chức năng của Viện là tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm và các cán bộ có trình độ chuyên môn, có tâm huyết, có tiềm năng kinh tế thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất, bảo vệ sức khỏe và môi trường góp phần phát triển bền vững.

Lĩnh vực hoạt động của Viện bao gồm 4 lĩnh vực chính:

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dự án trong lĩnh vực quan trắc, xử lý môi trường đất, nước, không khí, chất thải, các loại chất độc hại; quan hệ giữa sản xuất, môi trường và cuộc sống; vấn đề sức khỏe cộng đồng, sức khỏe lao động.

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, thẩm tra, đánh giá, chuyển giao công nghệ; Xử lý chất thải, quan trắc, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe; Tổ chức tuyên truyền, hội thảo khoa học, tập huấn phổ biến kiến thức và thực hiện dịch vụ KH&CN khác trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.

- Nội dung quyết định