Thông báo về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Động vật nuôi

Ngày 31/8/2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) ban hành quyết định số 753/QĐ-LHHVN về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Động vật nuôi (Trung tâm).
Thông báo về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Động vật nuôi

1910159 2

Tên tiếng Anh của Trung tâm là: Center of Pet Animal Protection and Studies

Trung tâm đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1828 ngày 17/10/2017.

Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại: Số 17, ngách 80/14, phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Ông Võ Lê Nam được bổ nhiệm làm Giám đốc (theo Quyết định số 756/QĐ-LHHVN ngày 31/8/2017 của Liên hiệp Hội Việt Nam).

Chức năng của Trung tâm là tập hợp các chuyên gia có kinh nghiệm và các cán bộ có trình độ chuyên môn thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, pháp triển công nghệ, các dịch vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ động vật nuôi và bảo vệ môi trường sống cho động vật nuôi, góp phần bảo vệ động vật nuôi và bảo vệ môi trường sống cho động vật nuôi, vì an toàn và vệ sinh cho xã hội.

Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm bao gồm 3 lĩnh vực chính:

- Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác cứu trợ, sơ cứu động vật nuôi, bảo vệ động vật nuôi và bảo vệ môi trường sống cho động vật nuôi.

- Sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ; Thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ nhằm mục đích bảo vệ động vật nuôi và bảo vệ môi trường sống cho động vật nuôi.

- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện nhiệm của Trung tâm.

- Nội dung quyết định