Thông báo về việc giải thể Viện Nghiên cứu An sinh Xã hội và Phát triển Hòa nhập

Ngày 29/6 /2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ban hành quyết định số 670/QĐ-LHHVN về việc giải thể Viện Nghiên cứu An sinh Xã hội và Phát triển Hòa nhập.

Viện Nghiên cứu An sinh Xã hội và Phát triển Hòa nhập được thành lập theo Quyết định số 816/QĐ-LHHVN ngày 23/10/2013 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trung tâm có trụ sở chính đăng ký tại số 86, ngách 173/63 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Lý do giải thể: Hiện nay Viện Nghiên cứu An sinh Xã hội và Phát triển Hòa nhập hoạt động không hiệu quả.

- Nội dung quyết định