Công văn số 508/TTKHCN, ngày 27/7/2017 về việc mời tham gia Automationtechmart từ ngày 23-25/8/2017