Vĩnh Phúc: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Ngày 12/06/2015, tại Vĩnh Phúc, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Phúc Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
Vĩnh Phúc: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Hội nghị đã thông qua báo cáo tiến độ triển khai Hội thi, cho đến nay Ban Tổ chức mới nhận được 47 giải pháp dự thi chủ yếu của khối các trường đóng trên địa bàn tỉnh; còn các nhóm giải pháp thuộc khối doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp khoa học đang trong thời gian hoàn thiện hồ sơ và sẽ gửi các giải pháp tham dự đúng thời hạn (hạn chót ngày 30/6/2015).

Hội nghị nghiêm túc kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm do có sự thay đổi nhân sự Ban Tổ chức nên đã ảnh hưởng ít nhiều tới Hội thi, hơn nữa, một số ít các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ban Thư ký còn thiếu chủ động, tích cực trong việc triển khai tuyên truyền, vận động Hội thi ở khối ngành mình phụ trách..

Các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi đã bàn bạc và đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế nêu trên đồng thời đề xuất kiến nghị để Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ V (2014 – 2015) đạt hiệu quả và chất lượng tốt hơn so với những kỳ Hội thi trước.

Tác giả bài viết: Ngọc Hân