Phú Yên: Liên hiệp Hội tăng cường tuyên truyền bảo vệ môi trường

Nhân ngày Môi trường thế giới 5/6/2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên tăng cường tuyên truyền đến các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc với các hoạt cụ thể như treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền cổ động, nói chuyện chuyên đề về môi trường một cách thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Phú Yên: Liên hiệp Hội tăng cường tuyên truyền bảo vệ môi trường

Với khẩu hiệu được treo trước cổng Liên hiệp Hội: “Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của chúng ta”, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác về bảo vệ môi trường cho cộng đồng. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội và các hội thành viên sẽ thực hiện các chiến dịch làm sạch môi trường, trồng cây phủ xanh những khu vực công cộng, khu dân cư, khu vực sản xuất trên địa bàn tỉnh, vận động cộng đồng cùng chung sức với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương thực hiện cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống. Các sự kiện về bảo vệ môi trường nhằm tạo ra sự thay đổi rõ nét về công tác vệ sinh môi trường ở địa bàn thành thị và nông thôn nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng tỉnh Phú Yên lần thứ XVI.

Tác giả bài viết: Thùy Trang