Tọa đàm với Tiến sỹ Jenna Jambeck, Đại học Georgia, Hoa Kỳ về Quản lý chất thải nhựa trên biển

Ngày 6/9/2017, trong khuôn khổ chương trình Diễn giả Hoa Kỳ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm trao đổi chia sẻ với tiến sỹ Jenna Jambeck, Phó Giáo sư trường Đại học Cơ khí thuộc Đại học Georgia, Hoa Kỳ với các tổ chức nghiên cứu, các nhà khoa học trong hệ thống về chủ đề Quản lý chất thải nhựa trên biển.
Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc Tọa đàm

Tiến sỹ Jenna Jambeck đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề của chất thải rắn trong suốt 20 năm qua cùng các dự án về rác thải biển liên quan kể từ năm 2001. Bà đồng thời còn là chuyên gia về các vấn đề quản lý rác thải toàn cầu và thôi nhiễm từ nhựa. Công trình của bà về xả thải chất thải nhựa xuống đại dương đã được cộng đồng thế giới công nhận rộng rãi.

Tại buổi Tọa đàm, Tiến sỹ Jenna Jambeck đã chia sẻ thông tin, chương trình về những thực hành tốt nhất về tái chế rác thải; giới thiệu phần mềm nhằm phát hiện, phân loại và hỗ trợ xử lý rác thải nhựa trên biển hiệu quả, không gây ảnh hưởng đến môi trường; đồng thời chia sẻ và giới thiệu một số tổ chức, chương trình nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý rác thải biển của Hoa Kỳ có thể hợp tác trong thời gian tới. Các nhà khoa học trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam cũng chia sẻ tình hình thực trạng về quản lý rác thải biển của Việt Nam hiện nay và đề xuất một số dự án có thể hợp tác trong tương lai như truyền thông, giáo dục cho giới trẻ về vấn nạn rác thải trên biển, xây dựng các sáng kiến, phần mềm khoa học và công nghệ cũng như chia sẻ các kinh nghiệm và cơ chế nhằm quản lý rác thải biển.

td1

Một số đại biểu tham dự Tọa đàm

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ban HTQT