Phú Yên: Liên hiệp Hội giao ban tháng 5/2015

Ngày 29/5/2015, lãnh đạo Liên hiệp Hội Phú Yên có buổi giao ban với các Trưởng phó ban (Văn phòng, Ban TTPBKT-HV; Ban KHCN&TVPB).
Phú Yên: Liên hiệp Hội giao ban tháng 5/2015

Th.S Nguyễn Hoài Sơn-Chủ tịch Liên hiệp Hội, thay mặt cơ lãnh đạo cơ quan, có đánh giá và biểu dương thành tích hoat động của các phòng, ban trong tháng 5/2015 đã tham mưu tích cực giúp cho lãnh đạo triển khai và giải việc những công việc đạt kết quả, được các cấp các ngành và Hội thành viên đánh giá cao.

Trong tháng 6 có nhiều hoạt động trọng điểm, như: Hội nghị BCH, Đại hội chi bộ, Tổng kết cuộc thi viết chân dung trí thức; Tuyên tuyền kết quả Đại hội LHH Việt Nam lần thứ 7 (2015-2020); Hướng dẫn các tác giả viết giải pháp Hội thi STKT; Hội nghị CTV Tạp chí…Th.S Nguyễn Hoài Sơn, kêu gọi các phòng, ban, cố gắng hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng phát triển Liên hiệp Hội ngày càng khởi sắc.

Tác giả bài viết: Huỳnh Đức Thế