Phú Thọ: Liên hiệp hội triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 20/7, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có: UBMT tổ quốc tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; các đồng chí Ủy viên BCH Liên hiệp hội; lãnh đạo các Hội thành viên, Hội viên tập thể, Trung tâm trực thuộc.
Quang cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2018, Liên hiệp hội đã làm tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác củng cố và phát triển tổ chức đạt nhiều kết quả. Một số hội viên đã chủ động đổi mới, sáng tạo các hoạt động nghề nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế. Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ được duy trì ngày càng phát huy được trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ. Làm tốt công tác tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh Phú Thọ. Từng bước đổi mới công tác vận động, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các giải thưởng, hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, góp phần đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân.

 

6 tháng cuối năm 2018, Liên hiệp hội tiếp tục chú trọng củng cố, phát triển các hội thành viên; đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về các nội dung liên quan đến công tác hội, trí thức, khoa học công nghệ và kỹ thuật; triển khai thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tiếp tục thực hiện tốt công tác tập hợp trí thức khoa học đóng góp ý kiến với tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học công nghệ; tăng cường công tác vận động, liên kết, hợp tác về khoa học công nghệ với Liên hiệp hội Việt Nam, Liên hiệp hội các tỉnh bạn và các tổ chức khoa học công nghệ…

Tác giả bài viết: Thanh Bình