Phát huy vai trò trí thức trong khối liên minh công - nông - trí

Phát huy vai trò trí thức trong khối liên minh công - nông - trí
Trước thềm Đại hội lần thứ X của Đảng và nhân kỷ niệm 23 năm xây dựng, phát triển hệ thống Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983-26/3/2006), GS Vũ Tuyên Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp hội, đã có cuộc nói chuyện cởi mở với phóng viên của trang tin điện tử www.vusta.org.vn. Sau đây là những ý kiến sâu sắc của ông.

BBT: GS.TSKH Vũ Tuyên Hoàng là Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Nông nghiệp Liên Xô (cũ) từ 1988 đến 1991, nay là Viện sĩ Viện hàn lâm Nông nghiệp Liên bang Nga; từ năm 1993 ông còn là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học các nước thế giới thứ ba (gồm 86 quốc gia), hai năm đầu làm Chủ tịch Uỷ ban Nông nghiệp của Viện Hàn lâm này. Từ năm 2005 ông là một sáng lập viên và Viện sĩ Viện Hàn lâm các nước Đông Nam Á.

GS Vũ Tuyên Hoàng cho biết, các hội khoa học chuyên ngành đã ra đời sớm hơn Liên hiệp hội (VUSTA) nhiều năm trước, như Tổng hội Y-Dược học Việt Nam, Hội Đông y Việt Nam, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, v.v… Sắp tới Hội khoa học Lịch sử Việt Nam kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Tuy nhiên, sự hình thành và phát triển hệ thống Liên hiệp hội - một tổ chức chính trị - xã hội của giới trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN), có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhất là trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Sự phát triển mạnh mẽ về hệ thống tổ chức các hội và Liên hiệp hội ở các ngành và các địa phương trong những năm gần đây chứng tỏ các hoạt động hội khoa học là có hiệu quả cao và có vai trò thiết yếu đối với xã hội. Gần đây, Liên hiệp hội lại có thêm những thành viên mới, đó là Hội KHKT Công trình hàng không Việt Nam và Hội Công nghệ tàu thuỷ Việt nam. Các liên hiệp hội địa phương cũng sẽ có ở hầu hết các tỉnh, thành phố, các hội chuyên ngành không ngừng lớn mạnh; Các đơn vị nghiên cứu triển khai theo Nghị định 81/2001/NĐ-CP trực thuộc các hội trung ương có trên 130 đơn vị, và trực thuộc các liên hiệp hội địa phương có tới trên 400 đơn vị. Trong kinh tế thị trường định hướng XHCN, hệ thống Liên hiệp hội càng có vai trò phát huy động lực của giới trí thức KH&CN. Đảng và Nhà nước coi phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, coi trọng trí thức KH&CN, bởi trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều cần có KH&CN. Trong sản xuất, phải không ngừng nâng cao trình độ KHCN thì mới tăng năng suất, tăng chất lượng hàng hoá, hạ giá thành và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt là Đảng ta có chủ trương lãnh đạo đất nước phát triển kinh tế - xã hội tiến lên nền kinh tế tri thức thì vai trò của trí thức lại càng quan trọng - cần trí thức hoá công nhân, nông dân, trí thức hoá các nhà quản lý, các nhà doanh nghiệp. Ngày 11/11/1998, Bộ Chính trị (khoá VIII) đã ra Chỉ thị số 45-CT/TW, trong đó khẳng định: “Liên hiệp hội là một tổ chức chính trị - xã hội của trí thức KH&CN Việt Nam, cùng với các đoàn thể chính trị - xã hội khác tạo thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc CNH, HĐH đất nước”

Chủ trương nêu trên của Đảng và Nhà nước là hết sức sáng suốt và rõ ràng, nhưng rất tiếc một số việc thực hiện còn có thiếu sót, gây bức xúc cho Liên hiệp hội và giới trí thức. Chẳng hạn, trong việc ban hành Nghị định 88/2003/NĐ-CP, còn biểu hiện quan điểm hành chính hoá hoạt động của Hội khoa học và hệ thống Liên hiệp hội. Tiếp đó, Dự thảo Luật về Hội do Bộ Nội vụ soạn thảo đã đến lần thứ 9, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần hành chính hoá các hoạt động hội khoa học và Liên hiệp hội, vẫn có việc phân biệt đối xử giữa các tổ chức hội khoa học với các tổ chức đoàn thể khác, chưa thực sự tiếp thu ý kiến xây dựng của giới trí thức. Bởi vậy có sự khác biệt rất lớn giữa các ý kiến xây dựng Luật về Hội, giữa dự thảo của Bộ Nội vụ và bản góp ý của Liên hiệp hội. Do đó, theo GS Vũ Tuyên Hoàng, cần hoãn việc đưa Dự thảo Luật về Hội ra thông qua trong kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Nói tới sự gắn bó của trí thức với Đảng và với công cuộc Đổi mới của đất nước, GS Vũ Tuyên Hoàng nhấn mạnh đó là một truyền thống tốt đẹp mà Bác Hồ và các nhà trí thức yêu nước đã dày công xây đắp. Những ý kiến đóng góp của trí thức KH&CN cho Dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội của Đảng là rất tâm huyết và trí tuệ. Đảng và Nhà nước cần có chủ trương thông qua các tổ chức của trí thức như hệ thống Liên hiệp hội, tập hợp rộng rãi và phát huy sức mạnh của trí thức yêu nước ở trong và ngoài nước. Cần có chính sách cụ thể để trọng dụng nhân tài, trọng dụng trí thức trẻ.

Được hỏi về những kinh nghiệm trong công tác Hội, GS Vũ Tuyên Hoàng cho biết: Tuy đã có nhiều năm nghiên cứu khoa học, làm quản lý, lãnh đạo, nhưng khi về hội, ông đã phải tự học rất nhiều để tiếp cận được các ngành khoa học khác, không chỉ có KHCN mà cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội - nhân văn, bởi thực chất tri thức của con người là tổng thể, tư duy hiện đại đòi hỏi sự tích hợp tri thức các ngành khoa học và có hiểu biết liên ngành thì người lãnh đạo công tác hội mới có khả năng làm việc được với các hội khoa học khác nhau.

GS Vũ Tuyên Hoàng còn nói, khi làm công tác hội khoa học, ông càng thấm thía lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ phải là đầy tớ của nhân dân”. Khi hoạt động Hội không thể có tác phong quan cách, không thể dùng các biện pháp hành chính để buộc hội viên thực hiện. Người lãnh đạo hội phải coi trọng sự thuyết phục, làm gương và biết chia sẻ với hội viên; lại phải biết lắng nghe các ý kiến khác nhau thậm chí là trái ngược nhau; đồng thời cũng phải kiên quyết bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ và vai trò chính đáng của trí thức.

Cuối cùng, GS Vũ Tuyên Hoàng thay mặt lãnh đạo Liên hiệp hội chúc tất cả các hội viên - những trí thức KH&CN trong và ngoài nước, dồi dào sức khoẻ và trí tuệ, có nhiều đóng góp hơn nữa cho công cuộc đổi mới của đất nước.

Tác giả bài viết: Hữu Hưng (thực hiện)