Lạng Sơn: Tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 11/01/2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn (Liên hiệp Hội Lạng Sơn) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Lạng Sơn; lãnh đạo các Hội thành viên và đại diện một số Sở, ban, ngành cấp tỉnh. Đồng chí Hoàng Quang Khôn - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội Lạng Sơn chủ trì Hội nghị.
Chú thích ảnh: đồng chí Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Lạng Sơn trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Lạng Sơn đã trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Liên hiệp Hội Lạng Sơn. Trong năm 2017, Liên hiệp Hội Lạng Sơn đã có nhiều cố gắng trong việc vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức trên đàn tỉnh, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể các Hội thành viên và nhân dân; tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật hướng về cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới góp phần tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm và phát triển sản xuất hàng hóa; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan thành viên Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ IX và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV; làm tốt vai trò thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trong năm qua, Các Hội thành viên của Liên hiệp Hội Lạng Sơn như Hội KHKTT Lâm nghiệp, Hội KHKT Thủy lợi, Hội Làm vườn, Hội Khuyến học, Hội Đông y, Hội Văn học nghệ thuật... cũng tích cực đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên; tham gia các hoạt động xã hội hóa giáo dục, phổ biến pháp luật, y tế, tập huấn và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống…

Sau khi nghe các Báo cáo và các tham luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quang Khôn - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội Lạng đã đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2017 của Liên hiệp Hội Lạng Sơn đồng thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn cần khắc phục trong thời gian tới.

Để tạo sự chuyển biến tích cực về hoạt động trong năm 2018, Liên hiệp Hội Lạng Sơn sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; chú trọng phương pháp và lề lồi làm việc giữa Ban Thường vụ Liên hiệp Hội với các Hội thành viên; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ tham gia hoạt động Hội; phối hợp với các Hội thành viên tổ chức các lớp tập huấn phổ biến kiến thức khoa học công nghệ cho nhân dân; tăng cường các mối quan hệ giữa trí thức khoa học và công nghệ với các cấp ủy Đảng, chính quyền./.

 

 

Tác giả bài viết: Chu Hương (VP LHH Lạng Sơn)