Kon Tum: Xây dựng nông thôn mới gắn với Luật Lâm nghiệp

Đó là chủ đề của Hội thảo do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Kon Tum, Viện Phát triển Doanh nhân Cộng đồng phối hợp tổ chức vào sáng ngày 26/9/2018.
Quang cảnh Hội thảo

Tham dự hội thảo có đại diện Tổng cục Lâm nghiệp và gần 100 đại biểu đến từ các Sở, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố và đại diện hộ dân địa bàn các huyện đã triển khai mô hình giao đất, giao rừng cho cộng đồng quản lý.

Kon Tum là một tỉnh miền núi vùng cao, nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, diện tích tự nhiên 968.960,64 ha, hơn 2/3 diện tích là rừng và đất lâm nghiệp, với độ che phủ của rừng là 62,2%, hơn 65% dân số sống ở nông thôn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Vì vậy sản xuất kinh doanh từ rừng, bảo vệ và phát triển rừng bền vững là yếu tố thuận lợi để tăng thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần thực hiện các tiêu chí về kinh tế, giảm nghèo và an sinh xã hội.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về Luật Lâm nghiệp; tóm tắt nội dung sửa đổi Luật Lâm nghiệp liên quan đến quản lý rừng cộng đồng. Chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới; hiệu quả giao đất, giao rừng và phát triển sinh kế dưới tán rừng.

 Đồng thời, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề về chính sách giao khoán trồng rừng, bảo vệ rừng, chính sách sách sử dụng rừng gắn với vấn đề sinh kế của người dân nông thôn, nhất là khu vực người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh sinh sống và gắn liền với lâm nghiệp, qua đó tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tác giả bài viết: Quang Mạnh