Kiên Giang: Hội thảo phản biện Đề án phát triển hợp tác xã nông nghiệp tỉnh

Sáng ngày 17/5/2019, tại Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh, Hội đồng phản biện (Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ I, phản biện Đề án và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Quang cảnh hội thảo

Tham dự, chủ trì hội thảo, có: Ths. Nguyễn Văn Khiết-Chủ tịch Liên Hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Chủ tịch hội đồng và ông Trần Văn Mứng -Trưởng Ban Văn hóa, xã hội (Hội đồng nhân dân tỉnh), Phó Chủ tịch hội đồng; cùng các thành viên Hội đồng được cơ cấu các sở, ban, ngành liên quan.

Theo ông Nguyễn Văn Khiết -Chủ tịch Liên Hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Chủ tịch hội đồng phản biện, cho biết việc tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ I về Đề án và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh là nhằm đề xuất tham mưu cho Đảng, chính quyền địa phương những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; cung cấp cho các ngành, các địa phương có cơ sở, luận cứ khoa học thực tiễn, độc lập, khách quan phục vụ quá trình xây dựng, thẩm định phê duyệt hoặc thực hiện các đề án, cơ chế, chính sách tại địa phương, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ, giáo dục-đào tạo, xây dựng và phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức. Qua đó, tăng cường sự đoàn kết, hợp tác của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ; nâng cao năng lực và vị thế của liên hiệp hội địa phương trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn phát triển ở các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, phản biện Đề án chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2019-2025; dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự thảo quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2019-2025. Ngoài ra, Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 15 bài phản biện góp ý  các thành viên hội đồng của các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh đóng góp Đề án và dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2019-2025.

Tác giả bài viết: Quốc Tuấn