Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần 4 khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 27/3/2018, tại thành phố Ninh Bình, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Ninh Bình tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 4 khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020).
GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Tại hội nghị, TS Phạm Văn Tân đã báo cáo kết quả hoạt động cho biết, năm 2017, Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai rất nhiều nhiệm vụ về tư vấn, phản biện  và giám định xã hội kịp thời đã có tác dụng rất tích cực và mang tính thời sự, như: Góp ý kế hoạch hành động quốc gia loại trừ các bệnh liên quan đến amiăng giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Đánh giá cuốn sách “Tôn giáo và văn hóa: Lý thuyết cơ bản và giải pháp định hướng khai thác các giá trị văn hóa tôn giáo phục vụ phát triển xã hội Việt Nam hiện nay” theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương; Góp ý Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi; Góp ý Dự thảo Hướng dẫn tổ chức diễn đàn trao đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức, quan điểm khác nhau liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tham gia khảo sát để phản biện dự án khai chức và tuyển quặng Mỏ sắt Thạch Khê; Xây dựng và ban hành Sổ tay hướng dẫn hoạt động tư vấn, phản biện xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam; Hội thảo Đánh giá những bất cập trong các quy định pháp luật về đất đai; Đánh giá BOT giao thông – thực trạng và giải pháp kinh tế kỹ thuật; Góp ý Dự thảo Luật Thủy sản; Góp ý Dự thảo Luật Quy hoạch…..

hoi dong trung uong 2

TS Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam

Về hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, các hội chuyên ngành ở địa phương tổ chức được hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề, tập huấn, hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức về khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ kỹ thuật nông – lâm – ngư nghiệp, sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe cộng động, bảo vệ môi trường…. cho người dân; nhiều hội chuyên ngành đã tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý hội, công tác chuyên môn.

Trong hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã tích cực triển khai nhiều đề tài cấp bộ, ngành và nhiều đề tài cấp tỉnh, cấp cơ sở. Ngoài ra còn thực hiện nhiều dự án phù hợp với nhu cầu và giải quyết được một số vấn đề cấp bách trong thực tế. Nhiều công trình, mô hình khoa học công nghệ được chuyển giao áp dụng trong thực tế.

Đối với hoạt động hợp tác quốc tế, năm 2017, Liên hiệp Hội Việt Nam đã phê duyệt 84 khoản viện trợ dự án và phi dự án phi chính phủ nước ngoài. Tổ chức sự kiện thường niên “Gặp gỡ vì Hợp tác và Phát triển 2017” với trọng tâm tăng cường hợp tác với các đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước. Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động trong Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á: hướng dẫn và đăng bạ cho 2 kỹ sư thuộc ngành Điện và Môi trường, tham dự cuộc họp Hội nghị giữa kỳ của AFEO tại singapore và tổ chức thành công Đoàn của Liên hiệp Hội Việt Nam tham dự CAFEO 35 tại Thái Lan.

hoi dong trung uong 3

TSKH Nghiêm Vũ Khải – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đọc tờ trình về việc kết nạp hội thành viên mới và miễn nhiễm, bầu bổ sung ủy viên Hội đồng Trung ương, ủy viên Đoàn chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Tại hội nghị, sau khi báo cáo tổng kết hoạt động, công tác kiểm tra năm 2017 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tích cực dựa trên kinh nghiệm thực tiễn từ hoạt động ở đơn vị. Nhiều kiến nghị, đề xuất quan trọng đã được các đại biểu đưa ra nhằm giúp cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện tốt công tác đoàn kết, tập hợp trí thức khoa học và công nghệ trên mọi lĩnh vực; kiện toàn bộ máy tổ chức Liên hiệp Hội Việt Nam.

Nhiều đại biểu cũng đánh giá cao nỗ lực hoạt động của một số Liên hiệp Hội địa phương. Một số tổ chức Liên hiệp Hội ở địa phương đã tích cực đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các dự án về môi trường. Ngoài ra còn triển khai hoạt động tư vấn, phản biện với nhiều đề tài cấp sở, cấp tỉnh như Liên hiệp Hội Bắc Giang, Liên hiệp Hội Hà Nội, Liên hiệp Hội Cao Bằng, Liên hiệp Hội Bình Định, Liên hiệp Hội Lào Cai…

Hội nghị cũng đã biểu quyết nhất trí kết nạp Hội Khoa học Kỹ thuật Máy thủy khí Việt Nam, Hội KHCN Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, Hội Nam y Việt Nam, Hội sinh vật cảnh Việt Nam, Hiệp hội những người lao động Sáng tạo Việt Nam, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam là thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam

hoi dong trung uong 4

TS Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày kết quả công tác kiểm tra năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Liên hiệp Hội

Hội nghị cũng đã nhất trí miễn nhiệm đối với 1 đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch, ủy viên Hội đồng Trung ương khóa VII: ông Nguyễn Trần Nam – Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Miễn nhiệm 11 đồng chí ủy viên Hội đồng Trung ương gồm: Ông Nguyễn Quang Hiếu – nguyên Chủ tịch Hội KHKT Bảo vệ thực vật Việt Nam; Ông Lê Doãn Hợp – nguyên Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam; Ông Ngụy Xứng Hùng – nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng; Ông Phạm Thế Khang – nguyên Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; Ông Trần Văn Nam – nguyên Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam; Ông Đinh Văn Phong – Phó chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam; Ông Nguyễn Ngọc Sự - Hội KHKT Công nghiệp tàu thủy Việt Nam; Ông Nguyễn Đình Tấn – nguyên Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam; Ông Tạ Duy Thịnh – nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Ninh; Ông Nguyễn Quang Tuyến – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương; Ông Nguyễn Bảo Vệ - nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội thành phố Cần Thơ.

Sau khi miễn nhiệm, các đại biểu tiến hành bầu bổ sung 18 đồng chí  ủy viên Hội đồng Trung ương khóa VII gồm: Ông Nguyễn Hữu Dũng – Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam; Trương Việt Đình – Phó chủ tịch thường trực Hội Nam y Việt Nam; Ông Tạ Ngọc Đôn – Phó chủ tịch thường trực Hội KHCN Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam; Ông Nguyễn Hữu Giới – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam thay ông Phạm Thế Khang, nguyên Chủ tịch Hội; Ông Lưu Đức Hải - Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam thay ông Nguyễn Trần Nam, nguyên Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng; Ông Đinh Quang Hải – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Ninh thay ông Tạ Duy Thịnh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội Quảng Ninh; Ông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam thay ông Lê Doãn Hợp, nguyên Chủ tịch Hội; Ông Hoàng Hùng – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội KHKT Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thay ông Nguyễn Ngọc Sự; Ông Nguyễn Tiến Khiêm – Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam thay ông Nguyễn Đình Tấn, Phó chủ tịch Hội; Ông Nguyễn Hữu Minh – Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam thay ông Nguyễn Đình Tấn, nguyên Chủ tịch Hội; Ông Nguyễn Xuân Ngàn – Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương thay ông Nguyễn Quang Tuyến; Ông Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch Liên hiệp Hội thành phố Cần Thơ thay ông Nguyễn Bảo Vệ, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội; Ông Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng thay ông Ngụy Xứng Hùng, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội; Ông Đặng Xuân Thi – Chủ tịch Hội KHKT Máy thủy khí Việt Nam; Ông Mai Duy Thiện – Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam; Ông Trần Xuân Tư – Chủ tịch Hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam; Ông Nguyễn Hữu Vạn – Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; Bà Phạm Thị Vượng – Chủ tịch Hội KHKT Bảo vệ thực vật Việt Nam thay ông Nguyễn Quang Hiếu, nguyên Chủ tịch Hội.

hoi dong trung uong 5

GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tặng hoa cho 18 ủy viên Hội đồng Trung ương

Hội nghị đã nhất trí bầu bổ sung 1 đồng chí ủy viên Đoàn chủ tịch đó là: Ông Lưu Đức Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tại Hội nghị, Liên hiệp Hội Việt Nam đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

1. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, đề xuất các nội dung và nhiệm vụ với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị.

2. Tăng cường phối hợp giữa LHH Việt Nam và các địa phương để phát huy dân chủ, tôn trọng độc lập tư duy, sáng tạo trong các hoạt động khoa học, tạo môi trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí thức khoa học và công nghệ.

3. Tăng cường hiệu quả hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các hội thành viên, củng cố và phát huy năng lực của các tổ chức trực thuộc. Chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội trong tình hình mới của đất nước.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội. Tiếp tục tổ chức thí điểm diễn đàn khoa học của trí thức theo Quyết định 501/2015/QĐ-TTg tập trung vào những vấn đề được các cơ quan chức năng và xã hội quan tâm.

5. Tổ chức có hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống, sản xuất. Làm tốt công tác tổ chức các giải thưởng, hội thi, hoạt động tôn vinh trí thức.

6. Tiếp tục quan tâm đến hoạt động hợp tác quốc tế giữa LHH Việt Nam, các hội thành viên với một số tổ chức quốc tế trong lĩnh vực KH&CN; tranh thủ các nguồn lực của các tổ chức quốc tế, hỗ trợ các hoạt động của LHH Việt Nam.

7. Triển khai xây dựng trụ sở mới của Liên hiệp Hội Việt Nam, phấn đấu hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng trong năm 2018. Định hướng cụ thể trong việc chuẩn bị kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tác giả bài viết: HT