Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Ngày 18/12/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII cho các cán bộ chủ chốt và đảng viên một số chi, đảng bộ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.
Đ/c Phạm Văn Tân - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) như: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Vũ Đức Nam nhấn mạnh, việc thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là hết sức cần thiết, sẽ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cảu tổ chức Đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

dang 1

Đ/c Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương thông qua lần này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập đến những vấn đề rất lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt vừa cơ bản, vừa lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tân - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh, việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn Đảng, của cán bộ, đảng viên. Do vậy, các đại biểu cần tập trung lắng nghe, kết hợp với nghiên cứu văn kiện, tài liệu để nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản, cốt lõi của hội nghị.

Chủ động xây dựng chương trình hành động, trong đó nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hoá đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ trong các nội dung Nghị quyết vào tình hình cụ thể của đơn vị, đồng thời đưa các chủ trương, đường lối, mục tiêu thành hiện thực, thành phong trào hành động trong cuộc sống.

Tác giả bài viết: HT