Hà Giang: Hội thảo Quy chế phối hợp giám sát cộng đồng về bảo vệ môi trường

Ngày 17/12/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Hà Giang đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội thảo Quy chế phối hợp “Giám sát cộng đồng về bảo vệ môi trường (BVMT) trong lĩnh vực khai thác khoáng sản”.
Quanh cảnh hội thảo

Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang; Lãnh đạo các Sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh; đại diện UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh; đại diện một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh: và đại diện một số công ty, UBND các xã thuộc vùng dự án “Tăng cường giám sát thực thi chính sách BVMT trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại cơ sở” do OXFAM và Liên minh khoáng sản Việt Nam hỗ trợ.

Các đại biểu đã thảo luận những vấn đề như: Hoạt động khai thác khoáng sản đã mang lại một phần cho nguồn thu ngân sách cấp tỉnh, tạo công ăn việc làm cho một bộ phận lao động địa phương nơi khai thác khoáng sản. Bên cạnh đó, khai thác khoáng sản đã gây ra những tác động tiêu cực và để lại nhiều hệ lụy tới môi trường và cuộc sống của cộng đồng dân cư trong khu vực bởi: mất đất, mất rừng, phá vỡ cảnh quan môi trường, cân bằng sinh thái; làm thoái hóa đất canh tác, suy giảm và ô nhiễm nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt của cộng đồng dân cư trong khu vực. Quá trình khai thác, chế biến khoáng sản đã tác động đến môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực bởi: khí thải độc hại, bụi, tiếng ồn; việc chuyên chở quặng từ nơi khai thác đến nơi chế biến, từ nơi chế biến đến khu chế xuất đã làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, việc đi lại của người dân trong vùng trở lên khó khăn và nguy hiểm hơn.

Ngoài ra, hoạt động khai thác khoáng sản là tác nhân tiềm ẩn gây ra những rủi ro về môi trường như những vụ trượt lở đất, lũ bùn thải, lũ ống, lũ quét kinh hoàng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cộng đồng dân cư trong vùng. Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi pháp luật về BVMT của các cấp, các ngành, doanh ngiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm giám sát của cộng đồng, các tổ chức chính trị xã hội về thực thi chính sách BVMT, công khai minh bạch đối với nguồn thu, phân bổ và sử dụng nguồn thu thuế, phí BVMT trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại cơ sở, việc ban hành Quy chế phối hợp “Giám sát cộng đồng về BVMT, công khai minh bạch về nguồn thu, phân bổ và sử dụng nguồn thu phí BVMT trong lĩnh vực khai thác khoáng sản” - gọi tắt là Quy chế “Giám sát cộng đồng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản” áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang là cần thiết.

Quy chế gồm 4 chương và 21 điều quy định về: Nội dung giám sát, hình thức giám sát của cộng đồng; trách nhiệm của các cấp, các ngành, của doanh nghiệp khai thác khoáng sản trong việc thực hiện công khai minh bạch các thông tin về môi trường, kế hoạch bảo vệ và phục hồi môi trường; công khai minh bạch thông tin về nguồn thu, phân bổ và sử dụng nguồn thu phí BVMT trong khai thác khoáng sản tại cơ sở. Quy chế sẽ được ban hành và áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang bắt đầu từ năm 2019, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp khai khoáng của đất nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Hà Giang nói riêng.

Tác giả bài viết: Cao Hồng Kỳ, Liên hiệp Hội Hà Giang.