Đồng Tháp: Ông Lê Minh Hùng trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh

Ông Lê Minh Hùng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp vừa trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Đồng Tháp: Ông Lê Minh Hùng trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh

Ông Lê Minh Hùng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Chế biến và Bảo quản nông sản, Cao học Công nghệ sau thu hoạch là cán bộ phòng kỹ thuật - kế hoạch Xí nghiệp Đông lạnh Công ty Xuất nhập khẩu Đồng Tháp. Cuối những năm 90, chàng thành niên Lê Minh Hùng xin được chuyển về công tác tại Sở Khoa học Công nghệ ,để tiện bề gần gũi chăm sóc sức khỏe cha lúc già yếu. Đây cũng là thời điểm Tỉnh ủy Đồng Tháp ra chủ trương thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhằm tập hợp đội ngũ trí thức, xã hội hóa khoa học công nghệ ở địa phương và ThS.Lê Minh Hùng là một trong những thành viên ban đầu của cơ quan Liên hiệp Hội Tỉnh khi mới thành lập.

Gần 20 năm qua, với những cống hiến không mệt mỏi trong công tác phát triển tổ chức, tập hợp đội ngũ trí thức phổ biến kiến thức khoa học công nghệ cho quần chúng nhân dân… Tại Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ IV diễn ra ngày 29/6/2015, ThS. Lê Minh Hùng được Đại hội bầu giữ chức chủ tịch Liên hiệp Hội Tỉnh nhiệm kỳ (2015-2020), đặc biệt gần đây nhất tại kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh (22/5/2016) ông được quần chúng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm tham gia Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ (2016-2021).

Sự tham gia của cá nhân ông Lê Minh Hùng, cũng như Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trong Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện tiếng nói của cử tri và đội ngũ trí thức trong hệ thống Liên hiệp Hội, hi vọng trong thời gian tới sẽ xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa quá trình đưa khoa học công nghệ vào đời sống sản xuất, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Hồng Ly