Bình Thuận: Chấm thi các giải pháp tham gia Cuộc thi lần thứ XI

Ngày 24/7/2018 tại Văn phòng Liên hiệp hội tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ XI (2017-2018) đã bắt đầu tổ chức chấm thi.
Bình Thuận: Chấm thi các giải pháp tham gia Cuộc thi lần thứ XI

Cuộc thi lần này có 212  mô hình, sản phẩm dự thi của các tác giả trong độ tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng ở các huyện, thị xã, thành phố và các trường THPT, trường  Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Các mô hình, sản phẩm tham gia dự thi được Ban tổ chức phân thành 5 nhóm lĩnh vực và ra Quyết định thành lập 3 Hội đồng chấm độc lập khách quan. Ban tổ chức đã mời các giám khảo tham gia chấm thi là những người có kinh nghiệm và chuyên môn theo từng lĩnh vực để tổ chức chấm.

 

Các Hội đồng chấm thi sẽ tiến hành đánh giá, chấm các mô hình, sản phẩm dự thi và đề xuất giải thưởng để Ban Tổ chức xem xét trao giải và lựa chọn mô hình, sản phẩm gửi tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức.

Tác giả bài viết: Phạm Công Luân