Thông báo về việc thành lập Viện Kinh tế, Pháp luật Quản lý

Thông báo về việc thành lập Viện Kinh tế, Pháp luật Quản lý

1310086 2

Ngày 18/9/2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) ban hành quyết định số 790/QĐ-LHHVN về việc thành lập Viện Kinh tế, Pháp luật và Quản lý (Viện).

Tên tiếng Anh của Viện là: Institute of Economic, Law and Management

Viện đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1821 ngày 04/10/2017.

Trụ sở chính của Viện đặt tại: Căn hộ 808 – CT4-5, tổ 69, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Ông Phùng Thảo được bổ nhiệm làm Viện trưởng (theo Quyết định số 793/QĐ-LHHVN ngày 18/9/2017 của Liên hiệp Hội Việt Nam).

Chức năng của Viện là tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm và các cán bộ có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực khác nhau để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực pháp luật, giáo dục, kinh tế góp phần phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Lĩnh vực hoạt động của Viện bao gồm 4 lĩnh vực chính:

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ  trong lĩnh vực pháp luật, kinh tế và quản lý.

- Chuyển giao các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về pháp luật, kinh tế và quản lý.

- Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, chuyển giao công nghệ, xây dựng dự án, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ khác trong lĩnh vực pháp luật, kinh tế và quản lý.

- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.

- Nội dung quyết định số 790/QĐ-LHHVN