Công văn số 541/LHHVN-HTQT, ngày 07/08/2018, về việc Thông tin về Hội nghị thường niên của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á lần thứ 36 tại Singapore

Công văn số 541/LHHVN-HTQT, ngày 07/08/2018, về việc Thông tin về Hội nghị thường niên của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á lần thứ 36 tại Singapore