Thỏa thuận phối hợp công tác giữa Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội với Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021

Thỏa thuận phối hợp công tác giữa Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội với Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021