Quyết định 1244/QĐ-LHHVN, ngày 27/11/2018, Quyết định công nhận Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam Khóa VI (nhiệm kỳ 2018-2023)

Quyết định 1244/QĐ-LHHVN, ngày 27/11/2018, Quyết định công nhận Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam Khóa VI (nhiệm kỳ 2018-2023)