Quyết định 1088/QĐ-LHHVN, ngày 22/10/2018, Quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Ứng phó biến đổi Khí hậu

Quyết định 1088/QĐ-LHHVN, ngày 22/10/2018, Quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Ứng phó biến đổi Khí hậu