Giải thể Trung tâm Công nghệ Khí sinh học

Giải thể Trung tâm Công nghệ Khí sinh học

Trung tâm Công nghệ Khí sinh học (BTC) được thành lập theo Quyết định số 1484/QĐ-LHH ngày 18/10/2007 của Liên hiệp Hội Việt Nam, trụ sở tại số 52, hẻm 172/46/20 Âu Cơ, tổ 13, cụm 3, phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội. Sau một thời gian hoạt động BTC gặp một số khó khăn trong tổ chức và hoạt động, Giám đốc Nguyễn Quang Khải đã đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam ra quyết định giải thể. Ngày 02/8/2016 Liên hiệp Hội Việt Nam đã ra quyết định giải thể Trung tâm Công nghệ Khí sinh học (QĐ số 556/QĐ-LHHVN)