09:36 ICT Thứ hai, 16/12/2019
Rss Feed

Kết quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ V (2004-2009)

Đăng lúc: Thứ năm - 14/05/2015 00:31 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Từ ngày 27 đến 28/12/2004, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam diễn ra với sự tham gia của 432 đại biểu thay mặt cho 92 hội thành viên. Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ IV và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V,

Lễ Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V – Liên hiệp Hội Việt Nam

Lễ Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V – Liên hiệp Hội Việt Nam

Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và toàn văn Điều lệ (sửa đổi, bổ sung), Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra, Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Đoàn Chủ tịch và Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ IV.

Đại hội bầu ra Hội đồng Trung ương nhiệm kỳ V gồm 212 ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất, Hội đồng Trung ương bầu Đoàn Chủ tịch gồm 29 ủy viên, Ủy ban kiểm tra gồm 9 ủy viên, trong đó Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng làm Chủ tịch, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Hữu Tăng, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phạm Mạnh Hùng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Hiên, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hồ Uy Liêm, Cử nhân Phạm Quốc Anh làm Phó Chủ tịch, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Uy Liêm kiêm chức Tổng thư ký, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Hữu Tăng kiêm chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Hội nghị lần thứ 2 năm 2006, Hội đồng Trung ương bầu bổ sung thêm 1 ủy viên Đoàn Chủ tịch.

Trong 5 năm (2004-2009), việc củng cố, phát triển tổ chức, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở được coi là nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội Việt Nam. Mạng lưới cơ sở của Liên hiệp hội và các hội thành viên phát triển sâu rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngày càng có nhiều trí thức trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia vào các tổ chức thành viên của Liên hiệp hội. Tính đến tháng 1 năm 2010, Liên hiệp hội có 125 hội thành viên, gồm 55 Liên hiệp hội địa phương và 70 Hội ngành toàn quốc. Trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam có trên 500 đơn vị KH&CN được tổ chức, hoạt động theo Nghị định số 81/2002/NĐ-CP của Chính phủ (gọi tắt là các đơn vị 81), trong đó có trên 260 đơn vị 81 trực thuộc Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương. Các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội đã tập hợp được khoảng trên 1,8 triệu hội viên, trong đó có khoảng gần 1/3 trí thức hiện có của cả nước.

Liên hiệp Hội Việt Nam điều hòa, phối hợp hoạt động các hội thành viên và các tổ chức trực thuộc bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị công tác văn phòng, hội nghị giao ban theo vùng, giao ban các Hội ngành toàn quốc... Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hội và hội viên thông qua các khóa tập huấn ngắn hạn về nghiệp vụ công tác hội, về tư vấn, phản biện, giám định xã hội và vận động chính sách...

Liên hiệp hội tích cực vận động, tổ chức trí thức KH&CN thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Liên hiệp hội luôn chú ý giáo dục nâng cao lòng yêu nước, tinh thần cộng đồng, tính trung thực trong khoa học và đạo đức nghề nghiệp trong giới trí thức. Liên hiệp Hội tổ chức nhiều diễn đàn khoa học, tạo điều kiện để trí thức KH&CN phát biểu ý kiến về những vấn đề hệ trọng liên quan đến đất nước và đời sống nhân dân, phản ánh trung thực dư luận xã hội, cùng các hội thành viên tổ chức tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện quan trọng, xây dựng các nghị quyết của Đảng về công tác trí thức.

Hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Tính đến tháng 7/2009, Liên hiệp hội có 83 cơ quan báo in với 197 loại ấn phẩm. Báo chí là một kênh thông tin quan trọng thực hiện việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức, thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Nhà xuất bản Tri thức đã xuất bản khoảng 422 đầu sách góp phần làm nên thành công chung của hoạt động. Chính phủ hỗ trợ cho Liên hiệp hội triển khai dự án Cổng điện tử. Dự án đã bước đầu phát huy hiệu quả và đang tiếp tục được triển khai các phần mềm quản lý trong toàn hệ thống.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong nhiệm kỳ V được đẩy mạnh. Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã tổ chức cho đông đảo các nhà khoa học đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, KH&CN... Nhiều dự án đầu tư trọng điểm thuộc nhiều lĩnh vực đã được Liên hiệp hội và các hội thành viên tổ chức phản biện, trong đó nổi bật là đánh giá Kế hoạch 5 năm 2006-2010 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới, đánh giá hiệu quả khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá hiệu quả quản lý các khu công nghiệp ở một số địa phương...

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường, Liên hiệp Hội Việt Nam tăng cường sự tham gia của các hội thành viên và các tổ chức trực thuộc. Các đề tài KH&CN đều tập trung vào các nhiệm vụ mà Nhà nước quan tâm theo phương châm "hướng mạnh các hoạt động về cơ sở" và tăng cường năng lực cho các hội thành viên và tổ chức trực thuộc. Một số kết quả nghiên cứu KH&CN điển hình như việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ môi trường trong đề tài "Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa" ở 20 tỉnh đã góp phần thay đổi tập quán sản xuất ở các địa phương, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và nông thôn, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Liên hiệp hội cũng triển khai các dự án điều tra cơ bản, thu thập số liệu và chứng cứ khoa học, thực tiễn để phục vụ quy hoạch, xây dựng kế hoạch, đề án phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia hay của từng vùng. Nhiều dự án bảo vệ môi trường được đưa vào triển khai thực hiện. Trong 5 năm, có 86 dự án bảo vệ môi trường được triển khai trong đó các hội thành viên và cơ quan Liên hiệp hội chủ trì 36 dự án và các đơn vị 81 chủ trì 50 dự án. Hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế cùng nhiều hoạt động khác vẫn tiếp tục được duy trì hiệu quả.

Nhiệm kỳ V, Liên hiệp Hội Việt Nam có những bước phát triển mới cả về lượng và chất góp phần nâng cao vị trí và tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

vi2

Đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ chính trị phát biểu tại Đại hội

vi3

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên hiệp Hội Việt Nam

vi6

Hội thảo tập huấn Kỹ năng viết đề xuất và tổ chức thực hiện Nhiệm vụ Khoa học,phát triển công nghệ

Tác giả bài viết: Ban Mai Xanh Ảnh : tư liệu Ban Thông tin &PBKT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll