20:53 ICT Thứ hai, 16/12/2019
Rss Feed
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III LHH VN (Hà Nội, 27-28/9/1993)

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ đại hội (Phần 2)

Trong những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, sau khi Liên Xô tan rã và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, nước ta đứng trước những khó khăn vô cùng to lớn. Tình hình đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động và sự phát triển của Liên hiệp hội Việt Nam và các hội thành viên.

Đăng lúc: 25/02/2010 12:00:00 AM | Đã xem: 1799 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận , Tư liệu , Vusta 30 năm
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ đại hội (Phần 1)

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ đại hội (Phần 1)

Sau khi cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi và miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng, ngày 20 - 5 - 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Luật 102-SL/L-004 về quyền lập hội và ngày 14/6/1957, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ban hành Nghị định 258/TTg quy định chi tiết thi hành luật này.

Đăng lúc: 25/02/2010 12:00:00 AM | Đã xem: 1933 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận , Tư liệu , Vusta 30 năm
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ đại hội (Phần 4)

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ đại hội (Phần 4)

Trải qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 11 - 11 - 1998 của Bộ Chính trị, Liên hiệp hội Việt Nam đã phát triển thêm một bước quan trọng cả về quy mô tổ chức, nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở sơ kết tình hình và kết quả đạt được trong thời gian đó, ngày 9 - 7 - 2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX), ban hành văn bản số 145-TB/TW “Thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW đối với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2010”.

Đăng lúc: 25/02/2010 12:00:00 AM | Đã xem: 1931 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận , Tư liệu , Vusta 30 năm
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll