19:43 ICT Thứ hai, 16/12/2019
Rss Feed
Trụ sở Cơ quan Liên hiệp hội Việt Nam, ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN

30 năm xây dựng và trưởng thành của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ba mươi năm về trước, ngày 26/3/1983, tại Hà Nội, đại biểu của 14 hội Khoa học và Kỹ thuật Trung ương và Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội đã tiến hành Đại hội thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp trí thức khoa học và công nghệ trong cả nước, điều hòa và phối hợp hoạt động của các hội thành viên. Đại hội đã thông qua Điều lệ và bầu Ban chấp hành Trung ương do Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa làm Chủ tịch. Sự ra đời của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lúc bấy giờ đã đáp ứng được nguyện vọng tha thiết của đông đảo trí thức khoa học và công nghệ trong cả nước.

Đăng lúc: 22/03/2013 02:41:35 PM | Đã xem: 3120 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Trao đổi - Thảo luận , Tư liệu , Vusta 30 năm
Phát huy dân chủ, tự do sáng tạo trong hoạt động khoa học và công nghệ

Phát huy dân chủ, tự do sáng tạo trong hoạt động khoa học và công nghệ

Ngày 26-3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tròn 30 tuổi. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội Việt Nam đã khẳng định vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội, có hệ thống từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ 15 tổ chức thành viên khi mới thành lập, đến nay Liên hiệp Hội Việt Nam đã có 132 hội thành viên, bao gồm 73 hội ngành toàn quốc và 59 liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật ở các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, hơn 500 tổ chức KH và CN ngoài công lập, trong đó có 350 tổ chức trực thuộc Đoàn Chủ tịch, có Nhà xuất bản Tri thức và gần 150 báo giấy, báo điện tử, tạp chí, bản tin, trang tin điện tử.

Đăng lúc: 21/03/2013 01:42:21 PM | Đã xem: 2519 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận , Tư liệu , Vusta 30 năm
“Liên hiệp hội Việt Nam cần phát huy sức mạnh trong việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW”

“Liên hiệp hội Việt Nam cần phát huy sức mạnh trong việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW”

Đó là ý kiến của GS.TSKH Nguyễn Hữu Tăng – nguyên Phó bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) đối với Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đăng lúc: 21/03/2013 01:14:57 PM | Đã xem: 3026 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Trao đổi - Thảo luận , Tư liệu , Vusta 30 năm
PGS.TS Hồ Uy Liêm phát biểu tại Hội thảo thường niên các tổ chức phi chính phủ Việt Nam ngày 20/9/2010

Toàn tâm toàn ý phục vụ trí thức

Theo PGS.TS Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam (VUSTA), để công tác hợp tác quốc tế của VUSTA phát triển, các tổ chức hội phải thực sự lấy phục vụ làm mục tiêu hoạt động, tạo điều kiện để tổ chức thực hiện các ý tưởng của trí thức.

Đăng lúc: 20/03/2013 02:57:20 PM | Đã xem: 2587 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Tư liệu , Vusta 30 năm
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ đại hội (Phần 3)

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ đại hội (Phần 3)

Lần đầu tiên, Liên hiệp hội Việt Nam được đề cập trực tiếp và tường minh trong Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), trong đó nêu lên một trong những biện pháp phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá là “Củng cố và tăng cường hoạt động của các hội khoa học và kỹ thuật nhằm tập hợp rộng rãi các lực lượng trí thức.

Đăng lúc: 25/02/2010 12:00:00 AM | Đã xem: 1892 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận , Tư liệu , Vusta 30 năm
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll