23:50 ICT Thứ hai, 19/08/2019
Rss Feed
Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 11/4/1988 của Ban Bí thư về củng cố tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 11/4/1988 của Ban Bí thư về củng cố tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Khoa học và kỹ thuật ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong lực lượng sản xuất của xã hội. Đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật nước ta đã được tập hợp lại trong các Hội khoa học và kỹ thuật và có vai trò vô cùng quan trọng trong cách mạng khoa học và kỹ thuật.

Đăng lúc: 14/02/2006 05:18:18 PM | Đã xem: 939 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Đảng, Nhà nước và TC khác
Thông báo số 37-TB/TW, ngày 20/11/1992 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Thông báo số 37-TB/TW, ngày 20/11/1992 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Ngày 9/10/1992, Ban Bí thư trung ương Đảng đã họp dưới sự chủ toạ của đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười để nghe lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Ban Khoa giáo Trung ương báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam sau hơn 4 năm thực hiện chỉ thị 35-CT/TW của Ban Bí thư (khoá VI):

Đăng lúc: 14/02/2006 05:12:59 PM | Đã xem: 880 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Đảng, Nhà nước và TC khác
Quyết định số 20/2005/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 20/2005/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung các Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 11 và Điều 13 của Quy định về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ và Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 16/2003/QĐ-BKHCN ngày 18/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Đăng lúc: 07/02/2006 03:57:44 PM | Đã xem: 872 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Đảng, Nhà nước và TC khác
Thư của Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Thư của Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Gửi những người tìm kiếm, thăm dò và đưa vào khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm ở các tỉnh miền núi phía Bắc của Tổ quốc.

Đăng lúc: 17/01/2006 08:59:18 AM | Đã xem: 908 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Đảng, Nhà nước và TC khác

Các tin khác

 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 180/2019 new (1)

Market Ban tin so 180 Trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2019 small