18:51 ICT Chủ nhật, 17/12/2017
Rss Feed
Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005

Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005

(Trích Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng)

Đăng lúc: 01/03/2005 11:19:03 AM | Đã xem: 1152 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Báo chí
Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX

(Do đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX,
đọc ngày 22 tháng 4 nǎm 2001)

Đăng lúc: 01/03/2005 11:10:55 AM | Đã xem: 1243 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Báo chí
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 161/2017 new (1)

trang 1 Ban tin so 161 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

trang 1 Market Chuyen de Pho bien kien thuc thang 11a chuan small