23:56 ICT Thứ năm, 14/11/2019
Rss Feed

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/06/2010 00:00

 

Thực hiện Điều lệ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã được tiến hành trọng thể tại Hà Nội từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 4 năm 2010.

Tham dự Đại hội có 677 đại biểu, đại diện cho 125 hội thành viên gồm 70 hội khoa học và kỹ thuật ngành toàn quốc, 55 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay mặt cho 1,8 triệu hội viên trong cả nước và các đại biểu đại diện các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Đại hội rất phấn khởi được đón tiếp:

- Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng Cộng sản Việt Nam,

- Đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam,

- Đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tổ chức TW,

- Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW,

- Đồng chí Huỳnh Đảm, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

- Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cùng các đại biểu đại diện các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức nhân dân, các doanhnghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội rất phấn khởi lắng nghe bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí đã đánh giá cao những đóng góp quan trọng, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đã nêu rõ những quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại hội đã được nghe bài phát biểu chào mừng của đồng chí Huỳnh Đảm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí đánh giá cao kết quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam qua những đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước.

Đại hội nhận thức sâu sắc trách nhiệm nặng nề và vinh dự lớn lao của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam với tính chất là một tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong nước cũng như trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tuyên truyền và phổ biến kiến thức; đi đầu trong xã hội hoá các hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế; ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trong hai ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc. Đại hội đã thảo luận dân chủ và sôi nổi, đóng góp ý kiến bổ sung cho các văn kiện do Hội đồng Trung ương khoá V trình Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các văn kiện do Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam khoá V trình Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong nhiệm kỳ V (2004 – 2009) và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ VI (2010 – 2015)

- Báo cáo công tác kiểm tra của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ V (2004 – 2009)

- Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ V (2004 – 2009)

- Báo cáo giải trình của Đoàn Chủ tịch về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và thông qua những nội dung cơ bản của Điều lệ sửa đổi và giao cho Hội đồng Trung ương khoá VI, căn cứ Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị, Thông báo số 329-TB/TW ngày 26/4/2010 của Ban Bí thư để hoàn thiện.

- Chiến lược phát triển Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020.

2. Thông qua kết quả bầu cử: Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ VI (2010 – 2015) gồm 144 uỷ viên; Đoàn Chủ tịch gồm 23 uỷ viên, trong đó đồng chí GS.VS.TSKH. Đặng Vũ Minh được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí: PGS.TS. Hồ Uy Liêm, TS. Vũ Ngọc Hoàng, TS. Trần Việt Hùng được bầu làm Phó Chủ tịch; đồng chí TS. Phạm Văn Tân được bầu làm Tổng thư ký; uỷ ban Kiểm tra gồm 9 uỷ viên do đồng chí TS. Trần Việt Hùng làm Chủ nhiệm.

3. Giao cho Đoàn Chủ tịch Hội đồng đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ VI, căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và nghiên cứu tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu để hoàn chỉnh các Văn kiện Đại hội; xây dựng chương trình hành động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhằm thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Đại hội VI.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, các hội thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ trong hệ thống Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát huy khí thế của Đại hội VI, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động góp phần đưa Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thực sự trở thành tổ chức vững mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2010.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

                                                                               Đặng Vũ Minh

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 183/2019 new (1)

Trang 1 Market Ban tin so 183 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll