20:06 ICT Thứ hai, 16/12/2019
Rss Feed

Phát triển mạng lưới trường mầm non ngoài công lập

Đăng lúc: Thứ năm - 15/12/2016 09:28 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

I.Mở đầu

Trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ hiện nay, con người là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển văn minh nhân loại. Nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài là quốc sách chiến lược hàng đầu của nhiều quốc gia. Bởi “Không có một sự tiến bộ và thành đạt nào có thể thoát khỏi sự tiến bộ và thành đạt trong lĩnh vực giáo dục của quốc gia đó. Và những nước nào coi nhẹ giáo dục hoặc không đủ tri thức và khả năng cần thiết tiến hành sự nghiệp giáo dục một cách hiệu quả thì số phận quốc gia đó xem như đã an bài và điều đó còn tồi tệ hơn cả sự phá sản” (UNESCO, 1994).

Xã hội hoá giáo dục (XHHGD) là một chủ trương lớn, có tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, tạo động lực và phát huy mọi nguồn lực để phát triển một nền giáo dục tiên tiến, chất lượng ngày càng cao trên cơ sở có sự tham gia của toàn xã hội. Là một trong những phương thức thực hiện để mọi người dân đều có cơ hội được học tập. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, phải phát triển mạnh mẽ quy mô giáo dục đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân. Trong điều kiện Nhà nước chưa đủ sức và không thể bao cấp toàn bộ sự nghiệp phát triển giáo dục thì XHHGD là một trong những phương thức cơ bản để phát triển giáo dục.

Giáo dục mầm non (GDMN) là khâu đầu tiên của quá trình đào tạo nhân cách con người mới Việt Nam, mục tiêu chung của giáo dục là phát triển tất cả các khả năng của trẻ, hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con người mới tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ bước phát triển sau này, chuẩn bị cho trẻ khả năng học tập tốt, sống và làm việc phù hợp với xã hội mới. Vì thế chúng ta không những quan tâm con người ở bậc tiểu học, trung học cơ sở hay các bậc học tiếp theo cao hơn mà chúng ta cần quan tâm giáo dục con người ngay từ khi còn ở độ tuổi mầm non để xây dựng một thế hệ con người mới.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác XHHGD và XHHGD Mầm non. Đảng và Nhà nước đã ban hành một số văn bản chỉ đạo thực hiện chủ trương XHHGD. Thực tiễn về sự phát triển của công tác XHHGD nói chung và XHHGDMN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và thành phố Biên Hòa nói riêng đã gặt hái được những kết quả đáng khích lệ và phấn khởi. Tuy nhiên tỉnh Đồng Nai là một tỉnh Công nghiệp có nhiều khu công nghiệp, (có 63 khu công nghiệp và các cụm khu công nghiệp), vì vậy hàng năm việc tăng cơ học hàng trăm học sinh Mầm non đã tạo cho ngành học GDMN gặp không ít khó khăn, việc tiếp tục đẩy mạnh chủ trương XHHGD đối với ngành học Mầm non là một mệnh lệnh và cấp bách trong thời gian tới, nhất là trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Để tiếp tục thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa về phát triển XHHGDMN nên chúng tôi thực hiện nghiên cứu: “Phát triển mạng lưới trường MNNCL theo định hướng XHHGD: Thực trạng và Giải pháp”

II. Thực trạng về sự phát triển mạng lưới trường mầm non ngoài công lập

Qua các cuộc khảo sát, chúng tôi nhận thấy thực trạng phát triển mạng lưới trường MNNCL trên địa bàn thành phố Biên Hòa có những ưu, nhược điểm sau:

2.1. Ưu điểm

Thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành, nhiều trường MNNCL được cấp phép đã thực hiện đổi mới hình thức và phương pháp tổ chức giáo dục trẻ, thực hiện tốt kế hoạch giáo dục hàng ngày, tạo điều kiện cho trẻ tích cực tham gia các hoạt động giáo dục theo các lĩnh vực phát triển. Một số trường MN ngoài công lập đầu tư CSVC khang trang và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tốt đã và đang trở thành nơi tham quan thực hành, thao giảng của các trường mầm non trong thành phố. Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập của Chính phủ, nhiều tổ chức, cá nhân ở các địa phương đã tiến hành lập dự án xây dựng trường MNNCL về sơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ GV…

Việc XHHGD, mở rộng các loại hình trường, lớp đã góp phần thu hút trẻ mầm non trong độ tuổi đến trường; đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ rất lớn hiện nay trong khi còn thiếu nhiều cơ sở GDMN công lập; góp phần làm ổn định xã hội, tạo thuận lợi cho cha mẹ các cháu yên tâm làm việc; tạo việc làm cho một bộ phận giáo viên mầm non và một số nhân viên... Về trình độ chuyên môn, những năm gần đây, nhiều trường MN ngoài công lập đã được cải thiện, đúng chuyên môn.

2.2. Hạn chế

Mặt nhận thức của một bộ phần CB, GV còn phiến diện. Chất lượng, số lượng đội ngũ CBQL, GV, NV cho các trường MNNCL chưa đủ số lượng, chất lượng yếu kém. Mặc dù, trình độ chuyên môn, những năm gần đây, nhiều trường MNNCL nhìn chung đã chú trọng tuyển chọn giáo viên mầm non đạt chuẩn. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên MNNCL còn thiếu ổn định, thu nhập lại rất khác nhau; giáo viên rất ít khi tham dự các hoạt động hội họp, sinh hoạt chuyên môn, tham quan học tập do ngành tổ chức.... Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy cũng hạn chế, việc tổ chức cho trẻ hoạt động, vui chơi theo chương trình quy định chưa đảm bảo chất lượng, một số nhóm lớp nhỏ lẻ chỉ lo cho trẻ ăn ngủ và giữ trẻ an toàn là chính mà chưa chú trọng đến việc giáo dục.  Số lượng giáo viên Mầm non trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn còn thấp, kỹ năng sư phạm và tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên còn hạn chế. Trong đó, chế độ chính sách đãi ngộ đối với giáo viên, nhân viên chưa được quan tâm về tiền lương, bảo hiểm xã hội -  bảo hiểm y tế chưa thảo đáng.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy,  phát triển mạng lưới chưa phù hợp với địa bàn thành phố Biên Hòa, số lượng trẻ học trường MN ngoài công lập còn ít so với thành phố Biên Hòa. Các loại hình giáo dục MNNCL chưa đáp ứng nhu cầu được giáo dục của trẻ. Một mặt hạn chế có yếu tố ảnh hưởng lớn là các các chính sách phát triển GDMN ngoài công lập còn chưa thỏa đáng, ….

III. Một số giải pháp

3.1. Nguyên tắc đề xuất các giải pháp phát triển mạng lưới trường MNNCL trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

i) Đảm bảo tính mục tiêu

ii) Đảm bảo tính thực tiễn

iii) Đảm bảo tính hiệu quả

iv) Đảm bảo tính hệ thống

3.2. Các giải pháp phát triển mạng lưới trường MNNCL trên địa bàn thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Giải pháp 1: Giáo viên cần được tham gia trong việc quyết định các chính sách của nhà trường và tăng cường đào tạo chuyên môn

Giải pháp 2: Phát triển mạng lưới phòng học các trường MNNCL

Giải pháp 3: Nhà nước và chính quyền địa phương có nhiều chế độ chính sách cho các trường MNNCL tuy nhiên một số trường vẫn thiếu kinh phí, CSVC, đặc biệt là quỹ đất

Giải pháp 4: Chính sách XHH của các tổ chức nhằm phát triển các trường MNNCL

Giải pháp 5: Huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào quá trình giáo dục góp phần đa dạng hóa các loại hình trường lớp

IV. Kết luận

Thực hiện phát triển GDMN nói chung và phát triển mạng lưới trường MNNCL là chủ trương của Chính phủ và chính quyền Thành phố Biên Hòa nhằm thực hiện XHHGD cùng y tế, văn hóa, thể thao với mục tiêu thu hút nhiều nguồn lực xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục là quan điểm hết sức cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng GDMN và chất lượng GD&ĐT của thành phố Biên Hòa trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu đề tài “Phát triển mạng lưới trường MNNCL theo định hướng XHHGD: Thực trạng và Giải pháp”, chúng tôi đưa ra một số kết luận như sau:

Thứ nhất: Trên cơ sở kế thừa các thành quả nghiên cứu, luận văn đã xây dựng được cơ sở lý luận cho đề tài nghiên cứu về các khái niệm, làm sáng tỏ hệ thống lý luận về vai trò của XHHGDMN, xây dựng nội dung phát triển XHH mạng lưới trường Mầm non trên cơ sở đó xác định yếu tố ảnh hưởng đến XHH phát triển mạng lưới Mầm non. Những nội dung trên làm cơ sở khoa học cho việc phân tích, đánh giá thực trạng công tác phát triển mạng lưới trường MNNCL trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thứ hai: Qua nghiên cứu thực trạng phát triển mạng lưới trường MNNCL trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có thể khẳng định: phát triển mạng lưới trường MNNCL đã thực hiện có hiệu quả trong chất lượng giáo dục, huy động nguồn lực cho XHHGD đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo điều kiện ổn định và phát triển vững chắc,... Tuy nhiên kết quả thực trạng cho thấy phát triển mạng lưới trường MNNCL còn nhiều hạn chế về nhận thức còn phiến diện, quy hoạch mạng lưới còn bấp cập, chưa hợp lý, loại hình trường MNNCL còn nghèo nàn, CSVC còn thiếu, xuống cấp…,

Thứ ba: Dựa trên cơ sở lý luận và những hạn chế về mặt thực trạng đề tài chúng tôi đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển MNNCL trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đó là:

  •  Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý các cấp về sự cần thiết phải phát triển giáo dục MNNCL.
  •  Phát triển mạng lưới trường lớp các trường MNNCL một cách hợp lý.
  •  Phát triển đội ngũ CBQL, GV, NV cho các trường MNNCL đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng.
  •  Đa dạng hoá các loại hình giáo dục đảm bảo quyền học tập cho mọi trẻ em được theo học.
  •  Khai thác, huy động, điều phối nguồn lực xã hội góp phần phát triển mạng lưới trường Mầm non.

Kết quả khảo nghiệm cho thấy các giải pháp mà đề tài đề xuất có tính cần thiết và tính khả thi cao trong phát triển mạng lưới trường MN NCL thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Tác giả bài viết: Trần Văn Hoan
Đánh giá bài viết
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll