19:49 ICT Thứ hai, 16/12/2019
Rss Feed

Luận bàn về công tác tuyên truyền khoa học và công nghệ

Đăng lúc: Thứ năm - 15/12/2016 09:41 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Khoa học và công nghệ được xem là động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Để Khoa học và công nghệ trở thành động lực, một trong những khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững, nhất là trong lĩnh vực phát triển, sản xuất nông nghiệp, ngoài đầu tư những nguồn lực khác, truyền thông khoa học và công nghệ đóng vai trò hết sức quan trọng.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tri thực khoa học và công nghệ góp phần nâng cao dân trí, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Sản xuất nông nghiệp là nguồn thu nhập chính của người dân nông thôn trong tỉnh, việc được khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp là rất quan trọng.

Chương trình đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang được đẩy mạnh và bước đầu thu được kết quả khả quan. Một trong những yếu tố đảm bảo cho việc sản xuất nông nghiệp là tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và đời sống để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, phần đông nông dân mặc dù trình độ nhận thức đã được cải thiện một bước nhưng nhìn chung vẫn còn ở mức thấp. Do đo, phần nào đã ảnh hưởng đến kết quả ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Để góp phần nâng cao dân trí và trình độ nhân thức của người dân ở vùng nông thôn, giúp họ tiếp cận với những kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến thì công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ về nông thôn cần được đẩy mạnh và có sự chia sẻ, liên kết thông tin đa chiều. Đối với lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp và nông dân, truyền thông có vai trò lớn trong việc phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó có lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Nhờ công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức người dân cũng như các cấp quản lý thấy rõ vai trò của khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống, nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Thông qua công tác tuyên truyền về khoa học và công nghệ đã nâng cao nhận thức, kiến thức cho người dân về việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, từ đó đẩy mạnh thành phong trào, nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển sản xuất hàng hóa. Công tác tuyên truyền còn tạo được sự đồng thuận, tham gia của mọi tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội, đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống ở vùng nông thôn.

Chính vì vậy, trong chiến lực phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã xác định hoạt động tuyên truyền, phổ biến khoa học và công nghệ là một trong 6 giải pháp chủ yếu để phát triển khoa học và công nghệ. Trong đó về nông nghiệp, nông thôn chiến lược này nhấn mạnh: Nhân rộng và tăng cường mô hình phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại các địa phương.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến khoa học và công nghệ ở Bắc Ninh được Sở Khoa học và công nghệ đẩy mạnh. Hàng năm, Trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ thuộc sở khoa học và công nghệ đã  chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ đến với người dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến này được Sở Khoa học và công nghệ tổ chức thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua tập huấn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hiện nay, Trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ đang thực hiện dự án "Xây dựng mô hình cung cấp thông tin khoa học và công nghệ về sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh". Đây là một trong những dự án lớn về công tác truyền thông khoa học và công nghệ về nông thôn. Việc tuyên truyền và phổ biến khoa học công nghệ vào đời sống và sản xuất được thực hiện qua các hình thức cụ thể như sau:

Tuyên truyền và phổ biến kiến thức qua các Trang thông tin điện tử tổng hợp: 

Đây là kênh thông tin nhanh nhạy và hiệu quả. Hiện nay, hệ thống Liên hiệp hội tỉnh Bắc Ninh có website của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh với số lượng truy cập lên đến hàng triệu lượt/năm. Trang tin điện tử tổng hợp của Liên hiệp hội tỉnh Bắc Ninh thường xuyên được nâng cấp, cải tiến hình thức và nội dung, không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, cập nhật những tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống.

Tuyên truyền và phổ biến kiến thức thông qua Tạp chí, Bản tin Khoa học Kỹ thuật và các ấn phẩm truyền thông: 

Cải tiến về nội dung và hình thức, tăng số lượng phát hành. Giới thiệu các sự kiện nổi bật của tỉnh nhà, kết quả nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, các thông tin khoa học, công nghệ mới, giống cây, giống con mới, các mô hình sản xuất mới, các vấn đề chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Phát hành đến tận bưu điện văn hóa xã, phòng đọc sách hoặc thư viện thôn. Qua đó bà con nông dân tiếp cận được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Tuyên truyền và phổ biến kiến thức thông qua các Câu lạc bộ: 

Hội Nông dân tỉnh thực hiện chương trình phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân. Thông qua chương trình này, nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật và mô hình sản xuất tốt. Với nhiều hoạt động thiết thực như hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền lưu động, phát hành tờ rơi.

Tuyên truyền  và phổ biến kiến thức qua tập huấn, hội thảo: 

Tập huấn, hội thảo là kênh thông tin phổ biến kiến thức

Thông tin và phổ biến kiến thức: 

Cần có chuyên môn và kinh nghiệm trên lĩnh vực truyền thông,  Cán bộ phụ trách công tác truyền thông, phổ biến kiến thức có chuyên môn, nghiệp vụ về truyền thông.  cần có lực lượng cộng tác viên thường xuyên và đội ngũ chuyên gia về khoa học kỹ thuật. Các tổ chức xã phải có cán bộ truyền thông được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.

Xây dựng chiến lược truyền thông:

Cần xây dựng chiến lược truyền thông cho từng thời kỳ, mỗi giai đoạn tập trung cho một chủ đề nào đó vừa phù hợp với tôn chỉ mục đích của tổ chức vừa đáp ứng yêu cầu của xã hội, như:

Truyền thông qua các trang tin điện tử tổng hợp và các mạng xã hội.

Tuyên truyền qua tạp chí, báo, bản tin và các ấn phẩm truyền thông khác.

Tuyên truyền phổ biến kiến thức qua các Câu lạc bộ.

Tuyên truyền qua truyền hình, phát thanh.

Tăng cường hợp tác quốc tế:

Các tổ chức xã hội phải chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng các dự án để tranh thủ nguồn lực cho hoạt động truyền thông từ các tổ chức phi chính phủ.

Tăng cường lãnh đạo công tác truyền thông: 

Thông tin là vấn đề luôn nhạy cảm. Do vậy, yếu tố lãnh đạo, chỉ đạo phải luôn đặt lên hàng đầu. Ngoài việc đảm bảo các điếu kiện như kinh phí, con người.

Tóm lại, để hoạt động khoa học và công nghệ được áp dụng rộng khắp trên địa bàn tỉnh thì công tác truyền thông là nhiệm vụ hết sực quan trọng.

Tác giả bài viết: Vũ Văn An
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll