21:03 ICT Thứ năm, 29/06/2017
Rss Feed
Lai Châu: Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội tỉnh

Lai Châu: Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội tỉnh

UBND tỉnh Lai Châu vừa quyết định ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Đăng lúc: 17/02/2017 11:07:47 AM | Đã xem: 671 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Tư vấn, phản biện & GDXH
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La với công tác Tham mưu, Tư vấn, Phản biện Xã hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La với công tác Tham mưu, Tư vấn, Phản biện Xã hội

Liên hiệp các hội KH&KT có nhiệm vụ đề xuất, tham mưu. Cụ thể là tập hợp đội ngũ trí thức để đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức v.v.( Chỉ thị 42-CT/W của Bộ chính trị). Liên hiệp Hội Việt Nam phải thực sự trở thành một bộ phận tham mưu tin cậy của Đảng và Nhà nước, nhất là đối với công tác vận động trí thức.( Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đại hội VII Liên hiệp hội Việt Nam). Liên hiệp các hội KH&KT có nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội( TVPB) trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chương trình, dự án, đề án lớn về phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định.(Quyết định số 22/2002/ QĐ-TTg trước đây và quyết định số 14/2014/QĐ-TTg hiện nay).

Đăng lúc: 15/12/2016 02:38:44 PM | Đã xem: 567 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Tư vấn, phản biện & GDXH
Tư vấn, phản biện và giám định xã hội:  Một đòi hỏi của quá trình phát triển

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội: Một đòi hỏi của quá trình phát triển

Từ những hoạt động đơn lẻ, không bắt buộc ban đầu, trong khoảng 10 năm qua Tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã trở thành hoạt động nhất thiết phải có trong các dự án quốc tế được triển khai tại Việt nam. Một cách ngắn gọn, đây là hoạt động thu thập và cung cấp thông tin, tư liệu và trên căn bản đó đưa ra các ý kiến phân tích, đánh giá và kiến nghị chỉnh sửa trong đề xuất, xây dựng, thẩm định, phê duyệt và kết thúc dự án.

Đăng lúc: 14/12/2016 09:29:00 AM | Đã xem: 631 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Tư vấn, phản biện & GDXH
Phó Chủ tịch Phan Tùng Mậu (ngồi bên phải ảnh) tham gia chủ trì hội thảo

Hội thảo góp ý Dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng 2004 (sửa đổi)

Hội thảo được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối Tổng cục Lâm nghiệp và Liên minh đất rừng tổ chức hội thảo khoa học góp ý Dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng 2004, ngày 06 tháng 12 năm 2016 tạ Hà nội.

Đăng lúc: 07/12/2016 08:56:47 AM | Đã xem: 763 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Tư vấn, phản biện & GDXH
Toàn cảnh hội nghị

Phương án “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” còn dàn trải

Ý kiến trên được nêu ra tại Hội nghị tư vấn, phản biện Dự án “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” vừa được Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang tổ chức.

Đăng lúc: 28/11/2016 10:31:43 AM | Đã xem: 575 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Tư vấn, phản biện & GDXH
Thanh Hoá: Chia sẻ kinh nghiệm tư vấn, phản biện

Thanh Hoá: Chia sẻ kinh nghiệm tư vấn, phản biện

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động tư vấn phản biện của các tổ chức thành viên.

Đăng lúc: 28/11/2016 10:20:22 AM | Đã xem: 490 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Tư vấn, phản biện & GDXH
 

 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 155/2017 new (1)

trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 3 small