12:05 ICT Thứ hai, 16/07/2018
Rss Feed
Ông Trần Việt Hùng, phó chủ tịch LHHVN, chủ trì Hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật thủ đô

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2010-2015

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng và là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đăng lúc: 12/05/2015 11:41:58 AM | Đã xem: 4229 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Tư vấn, phản biện & GDXH , Đại hội VII , Báo cáo
Hội nghị, hội thảo tư vấn, phản biện "Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030"

Hà Giang: Tư vấn, phản biện "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Ngày 13/4/2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) Hà Giang đã tổ chức hội nghị, hội thảo tư vấn, phản biện "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" (Quy hoạch), do đơn vị tư vấn Trung tâm Tư vấn phát triển và Đào tạo, Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang chủ trì soạn thảo.

Đăng lúc: 17/04/2015 12:00:43 PM | Đã xem: 2272 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Tư vấn, phản biện & GDXH
GS. Nguyễn Lân Dũng – nguồn ảnh internet

Cần phát huy trách nhiệm và tác dụng của các Hội đồng tư vấn trong hệ thống Mặt trân tổ quốc Việt Nam

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được đưa vào văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ VIII là quyền giám sát và phản biện. Giám sát và phản biện là để cho quyền làm chủ của dân được tôn trọng, để thông qua tranh luận, phản biện giúp chỉ rõ những mặt trái, làm sáng tỏ những mặt phải, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Đó chính là vinh dự, là trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đăng lúc: 27/03/2015 03:35:39 PM | Đã xem: 1894 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Tư vấn, phản biện & GDXH
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 167/2018 new (1)

Trang 1 ban tin 167 copy

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2018 (final) copy small