22:23 ICT Thứ tư, 16/08/2017
Rss Feed
GS. Nguyễn Lân Dũng – nguồn ảnh internet

Cần phát huy trách nhiệm và tác dụng của các Hội đồng tư vấn trong hệ thống Mặt trân tổ quốc Việt Nam

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được đưa vào văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ VIII là quyền giám sát và phản biện. Giám sát và phản biện là để cho quyền làm chủ của dân được tôn trọng, để thông qua tranh luận, phản biện giúp chỉ rõ những mặt trái, làm sáng tỏ những mặt phải, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Đó chính là vinh dự, là trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đăng lúc: 27/03/2015 03:35:39 PM | Đã xem: 1419 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Tư vấn, phản biện & GDXH
 

 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 156/2017 new (1)

Market Ban tin so 156 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang cd thang 6 small