18:20 ICT Thứ năm, 12/12/2019
Rss Feed
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

(Trích Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII
tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng)

Đăng lúc: 01/03/2005 11:31:34 AM | Đã xem: 1756 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Báo chí
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001- 2010

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001- 2010

(Trích Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII
tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng)

Đăng lúc: 01/03/2005 11:24:50 AM | Đã xem: 4497 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Báo chí
Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005

Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005

(Trích Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng)

Đăng lúc: 01/03/2005 11:19:03 AM | Đã xem: 2052 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Báo chí
Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX

(Do đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX,
đọc ngày 22 tháng 4 nǎm 2001)

Đăng lúc: 01/03/2005 11:10:55 AM | Đã xem: 2076 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Báo chí
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll