07:38 ICT Thứ năm, 12/12/2019
Rss Feed
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động trí thức

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động trí thức

Hiền tài là nguyên khí quốc gia, là động lực của sự phát triển xã hội. ở bất cứ thời đại nào, khi nguyên khí đó được khơi nguồn cho chảy mãi, thì thời đại đó hưng thịnh. Tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác vận động trí thức là nghiên cứu kỹ những tư tưởng và phương pháp vận động trí thức của Người, rút ra bài học quý báu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh hiện nay.

Đăng lúc: 03/03/2005 04:20:03 PM | Đã xem: 1808 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Lịch sử&trí thức
Đăng lúc: 03/03/2005 04:15:26 PM | Đã xem: 1248 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Lịch sử&trí thức
Bác Hồ tin dùng trí thức

Bác Hồ tin dùng trí thức

Xưa nay trên thế giới chưa hề có tiền lệ một đảng đã giành được chính quyền lại trọng dụng người từng phục vụ chế độ cũ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm ở Việt Nam. Một số nhà Việt Nam học như Giáo sư Nhật Fruta Motoo, sử gia Na Uy Stein Tonnesson … ngỡ ngàng khi khám phá ra điều đó.

Đăng lúc: 03/03/2005 03:25:00 PM | Đã xem: 1311 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Lịch sử&trí thức
Đăng lúc: 03/03/2005 03:21:46 PM | Đã xem: 1292 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Lịch sử&trí thức
Đăng lúc: 03/03/2005 03:11:35 PM | Đã xem: 1467 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Lịch sử&trí thức
Đăng lúc: 03/03/2005 03:01:42 PM | Đã xem: 1829 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Lịch sử&trí thức
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll