11:17 ICT Thứ ba, 28/03/2017
Rss Feed
Đăng lúc: 03/03/2005 04:15:26 PM | Đã xem: 531 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Lịch sử&trí thức
Bác Hồ tin dùng trí thức

Bác Hồ tin dùng trí thức

Xưa nay trên thế giới chưa hề có tiền lệ một đảng đã giành được chính quyền lại trọng dụng người từng phục vụ chế độ cũ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm ở Việt Nam. Một số nhà Việt Nam học như Giáo sư Nhật Fruta Motoo, sử gia Na Uy Stein Tonnesson … ngỡ ngàng khi khám phá ra điều đó.

Đăng lúc: 03/03/2005 03:25:00 PM | Đã xem: 563 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Lịch sử&trí thức
Đăng lúc: 03/03/2005 03:21:46 PM | Đã xem: 545 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Lịch sử&trí thức
Đăng lúc: 03/03/2005 03:11:35 PM | Đã xem: 561 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Lịch sử&trí thức
Đăng lúc: 03/03/2005 03:01:42 PM | Đã xem: 609 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Lịch sử&trí thức
Đăng lúc: 03/03/2005 11:32:47 AM | Đã xem: 550 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Lịch sử&trí thức
 

 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 152/2017 new (1)

Trang 1 Market Ban tin so 152 chuan small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de sô 3 Pho bien kien thuc chuan thang 12 (final) small