23:18 ICT Thứ ba, 15/10/2019
Rss Feed
Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thực hiện đường lối Đại hội 9

Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thực hiện đường lối Đại hội 9

(Trích báo cáo tại Hội thảo khoa học “Trí thức Việt Nam với sự nghiệp phát triển đất nước” ngày 24/3/2003)

Đăng lúc: 25/02/2005 03:23:18 PM | Đã xem: 1320 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
1/3 Giáo sư, Phó Giáo sư “xứng đáng” bị miễn nhiệm chức danh

1/3 Giáo sư, Phó Giáo sư “xứng đáng” bị miễn nhiệm chức danh

Bắt đầu từ năm 2002, việc công nhận chức danh GS, PGS được tiến hành hàng năm, theo một số thay đổi mới. Tuy nhiên, nếu vẫn giữ cách làm thô sơ theo kiểu chấm thi học sinh trung học phổ thông thì nhiều nhà khoa học lừng danh trên thế giới cũng “lọt lưới” ở Việt Nam. Trong khi đó, khoảng 1/3 GS, PGS rất “xứng đáng” bị miễn nhiệm chức danh, vẫn ung dung “qua ải”. Bức xúc trước sự phi lý này, GS Hoàng Tuỵ đã có những đề xuất về một cách làm hợp lý hơn; tuy nhiên “nói ra rất khó nghe với những người làm quản lý” theo như lời ông khi trao đổi với VietNamNet.

Đăng lúc: 25/02/2005 03:21:24 PM | Đã xem: 1107 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
Khoa học - Công nghệ Giáo dục - Đào tạo: Cần phải có những bước đi đột phá

Khoa học - Công nghệ Giáo dục - Đào tạo: Cần phải có những bước đi đột phá

(Trích báo cáo tại Hội thảo khoa học "Trí thức Việt Nam với sự nghiệp phát triển đất nước" ngày 24/3/2003)

Đăng lúc: 25/02/2005 03:16:11 PM | Đã xem: 1287 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
Đặc điểm và hình thái hoạt động của các NGO trên thế giới

Đặc điểm và hình thái hoạt động của các NGO trên thế giới

Thuật ngữ NGO (nongovernmental organization) thường được dùng để chỉ các tổ chức không thuộc chính phủ. Các tổ chức này ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế-xã hội của một quốc gia cũng như thế giới. Vì thuật ngữ NGO hiện đang được dùng rộng rãi, trong bài này chúng tôi dùng NGO thay cho 'tổ chức không thuộc chính phủ'. Dưới đây là một số ý kiến tổng kết của ngân hàng thế giới và một số học giả về NGO.

Đăng lúc: 25/02/2005 03:13:56 PM | Đã xem: 4966 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
Bác Hồ tin dùng trí thức

Bác Hồ tin dùng trí thức

Xưa nay trên thế giới chưa hề có tiền lệ một đảng đã giành được chính quyền lại trọng dụng người từng phục vụ chế độ cũ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm ở Việt Nam. Một số nhà Việt Nam học như Giáo sư Nhật Fruta Motoo, sử gia Na Uy Stein Tonnesson … ngỡ ngàng khi khám phá ra điều đó.

Đăng lúc: 25/02/2005 03:09:14 PM | Đã xem: 1193 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
Hội kỹ sư Ôxtrây-lia với việc thẩm định và công nhận chương trình đào tạo kỹ sư của trường Đại học

Hội kỹ sư Ôxtrây-lia với việc thẩm định và công nhận chương trình đào tạo kỹ sư của trường Đại học

Trong bài “Hội Kỹ sư Ô-xtrây-lia và việc đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp”, chúng tôi mới nêu được một mặt của vấn đề nâng cao trình độ kỹ sư: Hội Kỹ sư Ô-xtrây-lia (gọi tắt là Hội Kỹ sư) có trách nhiệm đảm bảo với cộng đồng xã hội rằng các hội viên kỹ sư chuyên nghiệp của họ là những người có đủ năng lực nghề nghiệp, kỹ năng thực hành, kinh nghiệm, luôn hoạt động theo các tiêu chuẩn đạo đức, cam kết học tập liên tục để duy trì và nâng cao trình độ, cam kết hoạt động vì sự an toàn, sức khoẻ, phúc lợi và các lợi ích về kinh tế và phát triển bền vững của cộng đồng. Một mặt khác của vấn đề nâng cao trình độ kỹ sư nằm trong quá trình đào tạo tại các trường đại học.

Đăng lúc: 25/02/2005 03:01:51 PM | Đã xem: 964 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 182/2019 new (1)

Trang 1 Market Ban tin so 182 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll