00:45 ICT Thứ sáu, 15/11/2019
Rss Feed
Tác động của toàn cầu hoá đối với sự phát triển đội ngũ trí thức và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Tác động của toàn cầu hoá đối với sự phát triển đội ngũ trí thức và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

(Trích báo cáo tại Hội thảo khoa học “Trí thức Việt Nam với sự nghiệp phát triển đất nước” ngày 24/3/2003)

Đăng lúc: 28/02/2005 02:02:16 PM | Đã xem: 5946 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
Một số suy nghĩ về hoạt động phát triển cộng đồng và xoá đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc

Một số suy nghĩ về hoạt động phát triển cộng đồng và xoá đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc

Nghèo đói là hiện tượng phổ biến ở nông thôn Việt Nam với khoảng 90% số người nghèo sống ở nông thôn và chủ yếu tham gia hoạt động nông nghiệp. Tỷ lệ nghèo đói chung ở vùng nông thôn là khoảng 22%, ở vùng đô thị khoảng 10%, và ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 40%, có nơi tới 60%.

Đăng lúc: 25/02/2005 03:48:40 PM | Đã xem: 2025 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
Quán triệt quyết định 22/2002/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ nhằm đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của liên hiệp hội và các hội thành viên

Quán triệt quyết định 22/2002/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ nhằm đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của liên hiệp hội và các hội thành viên

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB và GĐXH) của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) được đề cập lần đầu tiên tại Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 11-4-1988 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VI) và được khẳng định lại nhiều lần tại Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 30-3-1991 của Bộ Chính trị (khoá VI), Thông báo số 37-TB/TƯ ngày 20-11-1992 của Ban Bí thư (khoá VII), Nghị quyết Trung ương Hai (khoá VIII) ngày 24-12-1996 và Chỉ thị số 45 ngày 11-11-1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII).

Đăng lúc: 25/02/2005 03:45:58 PM | Đã xem: 958 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 183/2019 new (1)

Trang 1 Market Ban tin so 183 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll