11:47 ICT Thứ năm, 30/03/2017
Rss Feed
Trí thức Việt Nam đồng tâm nhất trí tập trung sức mạnh tổng hợp về trí tuệ, đóng góp có hiệu quả vào công việc chung của đất nước

Trí thức Việt Nam đồng tâm nhất trí tập trung sức mạnh tổng hợp về trí tuệ, đóng góp có hiệu quả vào công việc chung của đất nước

Bài phát biểu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Đại hội đại biểu lần thứ III
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Đăng lúc: 25/02/2005 03:34:33 PM | Đã xem: 429 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Đà Nẵng: Xứng đáng là một trung tâm khoa học lớn của miền Trung

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Đà Nẵng: Xứng đáng là một trung tâm khoa học lớn của miền Trung

Đà Nẵng là thành phố lớn của miền Trung, ngoài các cơ quan của thành phố, còn có khá nhiều cơ quan doanh nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn. Đây cũng là thành phố tập trung nhiều trường đại học lớn do vậy số lượng trí thức ở Đà Nẵng khá đông, đứng hàng thứ 3 sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Cả thành phố hiện có hơn 3 vạn cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên, trong đó có gần 1000 thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư và giáo sư. Liên hiệp hội Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp lực lượng trí thức này. Trong số hơn 3 vạn trí thức của thành phố, có khoảng 1 vạn người là hội viên của Liên hiệp hội Đà Nẵng, hoạt động trong 26 hội thành viên và 10 trung tâm, trên nhiều lĩnh vực như nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo...

Đăng lúc: 25/02/2005 03:31:08 PM | Đã xem: 502 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
Giới khoa học và kỹ thuật Việt Nam kết hợp trí thông minh của nhân dân ta với thành tựu khoa học của thế giới, chắc chăn sẽ làm nên nhiều kỳ tích

Giới khoa học và kỹ thuật Việt Nam kết hợp trí thông minh của nhân dân ta với thành tựu khoa học của thế giới, chắc chăn sẽ làm nên nhiều kỳ tích

Bài phát biểu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II LHHKHKTVN

Đăng lúc: 25/02/2005 03:28:56 PM | Đã xem: 807 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
Sử dụng nhân tài

Sử dụng nhân tài

Nhân tài là nguyên khí quốc gia. Sử dụng nhân tài cho đúng là vấn đề quan trọng để đưa đất nước phát triển. Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn nêu ra những mặt hạn chế trong sử dụng nguồn nhân lực quan trọng này.

Đăng lúc: 25/02/2005 03:25:33 PM | Đã xem: 509 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thực hiện đường lối Đại hội 9

Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thực hiện đường lối Đại hội 9

(Trích báo cáo tại Hội thảo khoa học “Trí thức Việt Nam với sự nghiệp phát triển đất nước” ngày 24/3/2003)

Đăng lúc: 25/02/2005 03:23:18 PM | Đã xem: 561 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
 

 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 152/2017 new (1)

Trang 1 Market Ban tin so 152 chuan small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de sô 3 Pho bien kien thuc chuan thang 12 (final) small