06:31 ICT Thứ ba, 25/09/2018
Rss Feed
Một hội thảo về tiếp cận và xử lý thông tin trong báo chí do Vusta tổ chức

Chủ thể cung cấp và tiếp cận thông tin cần mở rộng

Tiếp cận thông tin sẽ có tác dụng giúp cho người dân trong việc nhận thức rõ tầm quan trọng của thông tin và quyền tiếp cận thông tin trong đời sống thường nhật của người dân, để mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng như nhau trong việc tìm kiếm hạnh phúc của họ trong các nguồn thông tin khác nhau chứa đựng trong các cơ quan nhà nước, trừ những thông tin liên quan đến bí mật quốc gia.

Đăng lúc: 29/06/2018 01:22:47 PM | Đã xem: 328 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
TS Nguyễn Ngọc Long – Phó chủ tịch Hội Cầu đường Việt Nam

Hội KHKT Cầu đường Việt Nam: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam được thành lập từ năm 1994, với chức năng nhiệm vụ là tư vấn, phản biện xã hội và dịch vụ kỹ thuật, đến này Hội đã không ngừng phát triển, đặc biệt nhiệm vụ tư vấn phản biện luôn được Hội đặt lên hàng đầu.

Đăng lúc: 27/06/2018 12:31:45 PM | Đã xem: 362 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
Đoàn giám sát tổ chức giám sát đề tài trồng sắn ở huyện Đồng Xuân, Phú Yên.

Phú Yên: Phát huy việc giám sát việc thực hiện, chuyển giao, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ vào thực tiễn

Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện, chuyển giao, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ đối với đời sống kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; trong những năm gần đây, tỉnh Phú Yên luôn chú trọng trong việc triển khai nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào sản xuất, góp phần làm tăng năng suất và giá trị sản phẩm. Việc ứng dụng KHCN luôn được các cấp các ngành quan tâm, đặc biệt là đội ngũ trí thức của Tỉnh. Vì vậy,Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan chức hoạt động giám sát công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ của các đơn vị nhằm góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đăng lúc: 22/06/2018 03:56:23 PM | Đã xem: 339 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại diễn đàn khoa học “Những vấn đề đặt ra trong công tác vận động trí thức của Liên hiệp Hội Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW”

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ dân tộc.

Đăng lúc: 22/06/2018 01:36:40 PM | Đã xem: 438 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
Công trình xây dựng bằng các loại vật liệu xanh góp phần giảm phát thải khí nhà kính (ảnh internet)

Giảm phát thải khí nhà kính

Trong giai đoạn 2001 - 2010, kinh tế Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định. Các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đều có bước phát triển khá. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế cũng như những bước đi lên trong đời sống xã hội, Việt Nam đang ngày càng gia tăng lượng KNK phát thải trong tất cả các lĩnh vực.

Đăng lúc: 17/05/2018 02:12:28 PM | Đã xem: 690 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân ngày 30/4

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết “Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.BBT Vusta.vn xin trân trọng giới thiệu bài viết này.

Đăng lúc: 29/04/2018 11:25:23 AM | Đã xem: 428 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 169/2018 new (1)

Market Ban tin so 169 Trang 1 copy small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2018 small