19:51 ICT Thứ hai, 16/12/2019
Rss Feed

Thi đua khen thưởng – Động lực phát triển Liên hiệp Hội

Đăng lúc: Chủ nhật - 23/12/2018 09:13 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Trong những năm qua, động lực từ các phong trào Thi đua khen thưởng (TĐKT) đã góp phần cho các Liên hiệp các Hội KH&KT (Liên hiệp Hội) các tỉnh, thành phố trên cả nước ngày một phát triển, khẳng định vị trí vai trò của đội ngũ trí thức trong xã hội.

GS-TSKH Đặng Vũ Minh- Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại Lễ tôn vinh khen thưởng trí thức KH&CN tiêu tại Hải Phòng tháng 8/2017

GS-TSKH Đặng Vũ Minh- Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại Lễ tôn vinh khen thưởng trí thức KH&CN tiêu tại Hải Phòng tháng 8/2017

Năm 2018, các phong trào TĐKT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi vào tháng 6-2018, cả nước đã tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Việc phát động các phong trào thi đua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những phương hướng mới trong TĐKT có ý nghĩa quan trọng, cần sự quan tâm cụ thể hơn nữa của Hội đồng TĐKT Liên hiệp Hội Việt Nam.

Trong những năm qua, nhìn chung công tác TĐKT của hệ thống Liên hiệp Hội được đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng với phương pháp, hình thức, nội dung thiết thực; có sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất giữa cấp ủy đảng và cơ quan Thường trực Liên hiệp Hội; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong tổ chức, triển khai thực hiện.
Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan đối với công tác TĐKT được tăng cường. Các địa phương, đơn vị, khối thi đua trong cả nước đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác TĐKT phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có tính đột phá của từng tổ chức. Hình thức phát động, tổ chức thực hiện đa dạng, phong phú, hấp dẫn; nội dung thi đua sáng tạo, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và tình hình của từng tổ chức. Nhiều sáng kiến, ý kiến tham mưu, đề xuất có giá trị thiết thực, nhiều chương trình mới, lĩnh vực khó được áp dụng đạt hiệu quả cao.
Tuy nhiên, công tác TĐKT vẫn còn những hạn chế, bất cập, đòi hỏi cán bộ làm công tác này cần tập trung nghiên cứu, quyết liệt tham mưu đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu của thực tế cuộc sống. Đáng chú ý, nội dung, tiêu chí thi đua có nơi, có lúc còn thiếu tính cụ thể, nặng về định tính, khó đánh giá. Việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật chưa được chú trọng nhiều, số lượng sáng kiến được công nhận còn ít, chất lượng chưa cao. Phong trào thi đua của một số Liên hiệp Hội địa phương chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục, chưa đi vào chiều sâu… 
Nhiều Liên hiệp Hội tỉnh, đặc biệt những Liên hiệp Hội có chỉ tiêu biên chế ít, không có tổ chức Công đoàn cơ sở, đảng viên sinh hoạt ghép với chi bộ Sở ngành... nên công tác TĐKT còn hạn chế, nếu có thì còn lúng túng về đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức. Thậm chí, trong khen thưởng đã xuất hiện những trường hợp chưa thật sự tiêu biểu, chưa đủ điều kiện, tiêu chí, không có thành tích nổi bật, cho nên sức lan tỏa không cao, đồng thời gây mất lòng tin về sự công bằng trong cán bộ CNV và người lao động...

A2 500x350

Quang cảnh buổi tập huấn về công tác TĐKT, tại Hội nghị giao ban LHH toàn quốc tổ chức tại Tiền Giang, ngày 25/8/2018


Thực tiễn hoạt động của Liên hiệp Hội địa phương hiện nay, ngoài công tác sự vụ, chỉ tập trung vào nhiệm vụ chính như: Tư vấn phản biện (đề tài do Liên hiệp Hội Việt Nam giao nhiệm vụ hoặc của Sở, ban ngành cấp tỉnh giao); Thông tin phổ biến kiến thức; tổ chức Hội thi sáng tạo Ký thuật và Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ. Cho yêu cầu cần đổi mới mạnh mẽ các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Bởi chỉ có thực hiện tốt, hiệu quả thực chất, TĐKT mới có thể tạo nên động lực trong hoạt động chuyên môn, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cả nước. 
Để làm được như vậy, trước hết, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác TĐKT. Phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan (thủ trưởng) từ đó kích thích tạo cho cán bộ, đảng viên Liên hiệp Hội tận tâm, tận lực hơn nữa trong công tác.
Ngoài ra hệ thống Liên hiệp Hội từ Trung ương đến địa phương cần coi trọng hơn nữa việc phát hiện, xây dựng điển hình và có nhiều hình thức, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân cán bộ CNV, hội viên điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động, nhất là lĩnh vực khoa học kỹ  thuật. Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm, quyết liệt đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước với hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực. Cần mở rộng và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua để bao quát được các lĩnh vực của đời sống xã hội, phù hợp với đặc điểm Liên hiệp Hội ở các vùng miền. 
Đặc biệt là các phong trào TĐKT cần hướng vào đổi mới tư duy sáng tạo, có tầm nhìn chiến lược, tiếp cận, phát triển và nhân rộng những ý tưởng mới, mô hình mới hiệu quả trong quản lý, nghiên cứu khoa học kỹ thuật... từng bước đưa tổ chức Liên hiệp Hội tiến kịp với sự phát triển chung của cả nước, tận dụng tốt cơ hội và thành tựu khoa học kỹ thuật KHKT nước nhà trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0./

Tác giả bài viết: Huỳnh Đức Thế - LHH Phú Yên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll