15:57 ICT Thứ sáu, 20/04/2018
Rss Feed

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Liên hiệp Hội Phú Yên với Sở KH&CN

Đăng lúc: Thứ năm - 02/06/2016 13:43 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Sau gần 30 năm tỉnh Phú Yên được tái lập (1989-2016), mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh về phát triển nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, nên đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh nhà đã phát triển rất mạnh về số lượng, nâng cao về chất lượng và có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Trong thành tích chung đó có sự phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Liên hiệp Hội tỉnh với Sở Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị ngày thêm phong phú, đa dạng, linh hoạt và mang lại hiệu quả thiết thực.

ThS Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch LHH (người đứng đầu tiên bên phải) và Th.S Lê Văn Cựu - GĐ Sở KHCN (người đứng đầu tiên bên trái) cùng trao giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh lần thứ VI (2014-2015).

ThS Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch LHH (người đứng đầu tiên bên phải) và Th.S Lê Văn Cựu - GĐ Sở KHCN (người đứng đầu tiên bên trái) cùng trao giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh lần thứ VI (2014-2015).

1. Hiệu quả từ sự phối hợp hoạt động

Là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, liên tục nhiều năm qua Liên hiệp Hội Phú Yên đã phát huy tốt vai trò, chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức; đã có mối quan hệ gắn bó với Sở Khoa học và Công nghệ trong nhiều lĩnh vực hoạt động cụ thể như: Tuyên truyền phổ biến kiến thức; tham gia các hội đồng khoa học thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện các thuyết minh đề tài, dự án, nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu chính thức các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học; triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; các dự án công nghệ mới; đề tài, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn quản lý, sản xuất, đời sống của địa phương, đơn vị; tổ chức các hoạt động tôn vinh trí thức tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ…Trong lĩnh vực tuyên truyền phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên luôn chủ động, tích cực tham gia các hoạt động phổ biến kiến thức KH&CN đến các tầng lớp nhân dân, trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cuộc sống bằng nhiều biện pháp, nhằm phát triển kinh tế-xã hội trên từng địa bàn dân cư, góp phần xoá đói giảm nghèo ở nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, Liên hiệp Hội đã phát huy tốt sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tập hợp đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu các dự án, đề tài khoa học công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế đã tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến mô hình, giải pháp phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững; giải pháp đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Đối với lĩnh vực Nông - Lâm – Ngư nghiệp đã tập trung nghiên cứu, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao; nghiên cứu các loại giống cây, con, công nghệ nuôi, trồng theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường; chế biến và bảo quản nông sản theo hướng ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm mới, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra sản phẩm có năng suất cao, chất lượng tốt, giá thành hợp lý. Trong lĩnh vực y tế, nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng; kết hợp nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám, chẩn đoán và điều trị bệnh. Về lĩnh vực công nghệ thông tin, đã nghiên cứu phát triển các phần mềm mã nguồn mở hỗ trợ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu xây dựng mô hình và giải pháp công nghệ khả thi hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính công và quản lý hành chính cấp xã, phường. Đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, Liên hiệp Hội đã chủ trì các đề tài như: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Phú Yên cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20; đề tài: Lương Văn Chánh thân thế và sự nghiệp; đề tài “Làng, buôn, plei cổ Phú Yên”; đề tài “Lịch sử hình thành và phát triển căn cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở Phú Yên”...Các đề tài trên đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ của tỉnh nghiệm thu, đánh giá cao và được UBND Tỉnh cho phép in thành sách phát hành rộng rãi phục vụ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

lĩnh vực hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp Hội phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ trong việc lựa chọn giới thiệu trí thức, chuyên gia tham gia các hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài, dự án, nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu chính thức các đề tài, dự án; đã tập hợp được trên 300 chuyên gia thuộc nhiều chuyên ngành khoa học. Liên hiệp Hội đã thành lập các Hội đồng khoa học phản biện độc lập một số chương trình, đề án, dự án về phát triển KT-XH của địa phương, như: Đề án “Quy hoạch phát triển ngành Y tế Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; “Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuy An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Đề án “Chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Đề án “Điều chỉnh, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Dự án "Quy hoạch phát triển mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" ; Các Dự án "Nạo vét đất, cát bồi lấp, thông luồng cửa An Hải, cửa Lễ Thịnh và cửa Tiên Châu, huyện Tuy An"; Dự án "Quy hoạch chi tiết vùng trồng rừng (giai đoạn 1) tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên";  Dự án “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Dự án “Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030”... Nhờ huy động được trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực nên báo cáo phản biện của Liên hiệp Hội đã cung cấp cho các ngành chức năng, đơn vị tư vấn và Chủ đầu tư có thêm cơ sở, luận cứ khoa học độc lập, khách quan để điều chỉnh, hoàn thiện đề tài, dự án trước khi trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt triển khai thực hiện, được các ngành, các địa phương đánh giá cao.

Một hoạt động nổi bật trong sự phối hợp giữa Liên hiệp Hội Tỉnh và Sở Khoa học Công nghệ nhiều năm qua là tổ chức thành công các kỳ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh và tuyển chọn giải pháp tham gia dự thi toàn quốc (2 năm/1 lần); có hơn 400 giải pháp Sáng tạo Kỹ thuật đăng ký tham gia Hội thi cấp tỉnh, nhiều giải pháp đạt giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh đã được ứng dụng vào cuộc sống mang lại hiệu quả kinh tế cao…Trong đó có 9 giải pháp kỹ thuật được Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc do (Vifotec) trao giải thưởng gồm 01 giải Nhất; 01 giải Ba và 07 giải Khuyến khích, là niềm động viên, khích lệ rất lớn trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, cổ vũ phong trào toàn dân tiến quân vào khoa học công nghệ. Năm 2016, Liên hiệp Hội Tỉnh tiếp tục phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh,Thiếu niên và Nhi đồng cấp tỉnh lần thứ I (2015-2016); Cuộc thi nhằm hướng các hoạt động tuổi trẻ vào các công việc hữu ích cho xã hội, nâng cao kiến thức về khoa học và kỹ thuật, rèn luyện kỹ năng sáng tạo từ thực tiễn, xây dựng ước mơ của các em trở thành những nhà sáng chế trong tương lai. Thông qua Cuộc thi để phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho những tài năng trẻ trong tỉnh phát triển ý tưởng, thiết kế sản phẩm mang ý tưởng khoa học hiện đại phục vụ cuộc sống và sinh hoạt.

Mặc dù chưa thật sự đạt được những yêu cầu của thời kỳ đổi mới hiện nay, song sự phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội Tỉnh và Sở Khoa học Công nghệ Phú Yên những năm qua đã góp phần tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu trong việc triển khai các nghị quyết của của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ. Thông qua những hoạt động phối hợp đã phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ, sức sáng tạo, sự cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước. Mặt khác, phát huy vai trò của Liên hiệp Hội Tỉnh trong việc hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật khoa học và công nghệ, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ. Ngoài ra, thông qua hoạt động giám sát, đội ngũ trí thức kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ cho phù hợp, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sự đồng thuận xã hội; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giai đoạn 2016-2020

Để hoạt động phối hợp giữa Liên hiệp Hội Tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên mang lại hiệu quả thiết thực hơn thì cần phải có những giải pháp cụ thể, sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị phù hợp với từng giải đoạn phát triển, nhằm thực hiện mục tiêu chung là phát triển khoa học và công nghệ trở thành một trong những mũi nhọn của quá trình xây dựng nền kinh tế tri thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, người viết bài này xin đề xuất một số giải pháp trong hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị như sau:

Thứ nhất, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ về tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của trí thức Phú Yên ở trong và ngoài tỉnh cống hiến tài năng, trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đây là giải pháp hết sức quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Vì phát huy trí tuệ và năng lực của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ không chỉ phản ánh đòi hỏi của sự nghiệp phát triển địa phương, đất nước mà còn là sự kế thừa và vận dụng quy luật phát triển của dân tộc đã được ông cha ta đúc kết: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp”. Và cũng là thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài của Đảng và nhà nước, đặc biệt là thực hiện tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đã sớm khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp cách mạng: “Không có những trí thức tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến thì công việc cách mạng khó khăn thêm nhiều. Bởi vì để hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến, ngoài việc quân sự, ắt phải phát triển kinh tế, cho nên cần có những người chuyên môn thông thạo về công nghệ và nông nghiệp. Cần phát triển giao thông vận tải cho nên cần có những kỹ sư thông thạo việc đắp đường, bắc cầu. Cần giữ gìn sức khỏe của nhân dân, cho nên cần có thầy thuốc. Cần đào tạo cán bộ cho mọi ngành, cho nên cần có thầy giáo... Vì lẽ đó, trí thức có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Thứ hai, tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; triển khai tổ chức có hiệu quả Diễn đàn trí thức Phú Yên; Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 15/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

Thứ ba, tăng cường phối hợp về hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; định kỳ 2 năm/lần tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và 01 năm/lần tổ chức Hội thi Sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh nhằm khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, tinh thần say mê nghiên cứu khoa học. Thông qua Hội thi cấp tỉnh tuyển chọn giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Hội thi Sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc; tuyên truyền vận động, các nhà sáng chế không chuyên nhằm khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống.

Thứ tư, huy động đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tích cực tham gia hoạt động Hội thảo khoa học, ứng dụng, chuyển giao kết quả từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý, chủ trì; hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; hoạt động khởi nghiệp từ kết quả đổi mới sáng tạo. Chú trọng các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh như: Nông – Lâm – Ngư nghiệp, dịch vụ, du lịch...

Thứ năm, khuyến khích, tạo điều kiện để các hội thành viên và tổ chức trực thuộc Liên hiệp Hội Tỉnh tích cực phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trong các hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế và sức cạnh tranh của các sản phẩm có thế mạnh của địa phương; tạo chuyển biến mạnh trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế tri thức, đảm bảo kinh tế - xã hội Phú Yên phát triển nhanh và bền vững.

Thứ sáu, kịp thời tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu. Phú Yên có đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ rất đông và ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có những trí thức tiêu biểu, những người tiên phong, đem trí tuệ, nhiệt huyết và niềm đam mê của mình, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước. Ghi nhận và tôn vinh kịp thời, xứng đáng những cống hiến thầm lặng về sự lao động quên mình của bao thế hệ trí thức khoa học và công nghệ vì sự phát triển phồn vinh của đất nước, quê hương là việc làm cần thiết nên duy trì thường xuyên. Khi được tôn vinh kịp thời, xứng đáng, những tấm gương trí thức khoa học và công nghệ Phú Yên tiêu biểu tiếp tục được tỏa sáng để mỗi người có thể tận hiến sức lực, trí tuệ của mình xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp, phồn vinh.

Tác giả bài viết: ThS Nguyễn Hoài Sơn (Chủ tịch Liên hiệp Hội Phú Yên)
Đánh giá bài viết
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 164/2018 new (1)

Trang 1 Market Ban tin so 164 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 3 2018 1 small