23:38 ICT Thứ năm, 14/11/2019
Rss Feed

Một năm hoạt động của trang Web http://www.vusta.org.vn/ và bản “Tin hoạt động các hội khoa học và kỹ thuật”

Đăng lúc: Thứ hai - 28/02/2005 13:56 - Người đăng bài viết: Administrator

 

I - Giới thiệu chung về http://www.vusta.org.vn/ và bản "Tin hoạt động các hội khoa học và kỹ thuật"

1 - Các nhiệm vụ của trang web và bản tin:

Trang web http://www.vusta.org.vn/ (sau đây gọi là trang web) và bản "Tin hoạt động các hội khoa học và kỹ thuật" (sau đây gọi là bản tin) ra đời được một năm, quá trình ra đời như sau:
Ngày 20/11/2001 Đoàn Chủ tịch Hội đồng trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) ra Quyết định thành lập Ban biên tập trang web và bản tin (sau đây gọi là Ban biên tập).

Ngày 20/01/2002 ra số bản tin đầu tiên, giấy phép số 1162/VHTT-BC của Bộ Văn hoá Thông tin,

Ngày 28/01/2002 thiết lập trang web với tên miền http://www.vusta.org.vn/, giấy phép số 160/GP-BVHTT của Bộ Văn hoá Thông tin,

Các nhiệm vụ chính của trang web và bản tin:

Giới thiệu Liên hiệp hội, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc với toàn xã hội, trong nước và ngoài nước.

Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta, của Lãnh đạo Liên hiệp hội về khoa học và công nghệ nói chung và về xây dựng và phát triển Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam,

Thông tin về các hoạt động của Liên hiệp hội, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc,

Đảm bảo thông tin cho Liên hiệp hội tập hợp và đoàn kết, điều hoà và phối hợp, các hoạt động của các hội thành viên. Thông tin cho nghiên cứu khoa học và công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; phát triển cộng đồng và xoá đói giảm nghèo, . . .
Trang web gồm có trang tiếng Việt (UNICODE) và trang tiếng Anh.

2 - Cấu trúc nội dung của trang web:

Các nội dung chính trên trang web tiếng Việt:

- Tin tức Sự kiện: Các tin tức, sự kiện hoạt động mới nhất của Liên hiệp hội,

- Giới thiệu Liên hiệp hội: Cơ cấu tổ chức của Liên hiệp hội; Giới thiệu Cơ quan trung ương Liên hiệp hội, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc; Văn kiện các kỳ đại hội; . . .

- Các nhà khoa học Việt Nam: Giới thiệu các nhà khoa học tiêu biểu của Việt Nam. Hiện nay, chúng tôi đang giới thiệu các nhà khoa học được giải thưởng Hồ Chí Minh,

- Thông tin KH&CN: Thông tin về các thành tựu KH&CN trong và ngoài nước,

- Nghiên cứu Trao đổi: Các bài viết mang tính nghiên cứu hoặc ý kiến trao đổi về xây dựng và phát triển Liên hiệp hội,

- Các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Lãnh đạo Liên hiệp hội về khoa học và công nghệ và về xây dựng và phát triển Liên hiệp hội,

- Các liên kết đến các cơ sở dữ liệu về KH&CN; đến các trang web trong và ngoài nước giúp khai thác thông tin,

- Các tiện ích: 1) Thông báo: Các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc có thể đưa các thông báo của mình lên internet; 2) E-mail: Đường liên kết đến các hộp thư điện tử miễn phí như Vol.vnn.vn, hotmail.com, yahoo.com; 3) Góp ý: Bạn đọc có thể góp ý cho trang web hoặc bản tin.

Các nội dung chính trên trang web tiếng Anh (đang thiết kế):

- Welcoming massage: Lời chào mừng của Chủ tịch Liên hiệp hội nhân dịp khai trương trang web tiếng Anh,

- General introduction: Bài giới thiệu chung về Liên hiệp hội.

- The Presidents of VUSTA: Giới thiệu các Chủ tịch Liên hiệp hội,

- VUSTA"s Organization"s Structure: Cơ cấu tổ chức của Liên hiệp hội; Giới thiệu Cơ quan trung ương Liên hiệp hội, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc; . . .

- News & Events: Các tin tức hoặc sự kiện tiêu biểu của Liên hiệp hội có thể công khai với nước ngoài,

- Vietnamese Scientists: Các nhà khoa học tiêu biểu của Việt Nam,

- Một số ít các văn bản của Nhà nước và của Liên hiệp hội về KH&CN và về xây dựng và phát triển Liên hiệp hội có thể công khai và có tác dụng tuyên truyền cho các hoạt động của Liên hiệp hội ra nước ngoài,

- Symposium&Conference: Giới thiệu các hội nghị & hội thảo quốc tế do Liên hiệp hội tổ chức,

- Weblinks: Các liên kết đến các trang web trong và ngoài nước về khoa học và công nghệ.

II - Các hoạt động thông tin của Liên hiệp hội trên trang web và bản tin:

Trong một năm qua, Ban biên tập nhận được sự hợp tác tích cực của Cơ quan thường trực Liên hiệp hội, trên 40 hội thành viên và 2 đơn vị trực thuộc.

Các hội hoặc đơn vị có từ 3 tin hoạt động trở lên:

Cơ quan thường trực Liên hiệp hội: 49; Hội KHKT Xây dựng Việt Nam: 27; Hội Luật gia Việt Nam: 10; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Cần Thơ: 10; Hội khoa học lịch sử Việt Nam: 9; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Thanh Hoá: 9; Hội ngôn ngữ học Việt Nam: 7; Hội kế toán Việt Nam: 5; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Bình Định: 4; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Hải Dương: 4; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Nghệ An: 4; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Quảng Ngãi: 4; Hội KHKT địa chất Việt Nam: 3; Hội Chăn nuôi Việt Nam: 3; Liên hiệp các hội KHKT TP.Hồ Chí Minh: 35 hội và đơn vị trực thuộc có 2 tin được đưa trên bản tin: Hội KHKT nhiệt Việt Nam; Hội hoá học Việt Nam; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Hà Tĩnh; Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường.

23 hội thành viên và đơn vị trực thuộc có 01 tin trên bản tin: Hội các ngành sinh học Việt Nam; Hội những người làm vườn Việt Nam; Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam; Hội tin học Việt Nam; Tổng hội y-dược học Việt Nam; Hội vật lý Việt Nam; Hội cơ học Việt nam; Hội KHCN tự động hoá Việt Nam; Hội KHCN mỏ Việt Nam; Hội Kinh tế Việt Nam; Hội đo lường Việt Nam; Hội gan mật học Việt Nam; Liên hiệp các hội KHKT Quảng Trị; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Quảng Nam; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Phú Thọ; Liên hiệp các hội KHKT TP. Hải Phòng; Liên hiệp các hội KHKT Hà Nội; Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng; Liên hiệp ứng dụng khoa học, công nghệ; trung tâm vì sự phát triển miền núi (Hội địa chất Việt Nam); Trung tâm nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển; Viện kinh tế sinh thái (Hội BVTNMTVN); Trung tâm phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững;

Tổng số tin hoạt động của Liên hiệp hội được đăng trong bản tin là 184 tin.

Để tìm hiểu dư luận xã hội và để có thêm thông tin về hoạt động của Liên hiệp hội, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc, trong năm qua, Ban biên tập chúng tôi đã thực hiện việc quét 130 đầu tên báo (ngoài hệ thống Liên hiệp hội) ở trung ương và địa phương (trong đó có 29 báo địa phương) thu thập được 250 bài báo phản ánh các hoạt động của Liên hiệp hội, sau khi lựa chọn và xử lý số lượng các bài báo trên, Ban biên tập đã đăng trên bản tin tóm tắt của 161 bài báo.

III Ý kiến của các hội thành viên và đơn vị trực thuộc:

Tháng 12/2002, Ban biên tập đã tiến hành điều tra bằng phiếu hỏi (gửi 200 phiếu, nhận về 60 phiếu),

Ý kiến chung:

- Liên hiệp hội ra bản tin và trang web là cần thiết và đáp ứng yêu cầu về thông tin của các hội thành viên và đơn vị trực thuộc,

- Cần tăng thêm các tin hoạt động của Liên hiệp hội các tỉnh/thành phố và của các đơn vị trực thuộc,

- Cần tăng thêm bài cho mục thư giãn,

- Nhà khoa học lấy từ "Từ điển bách khoa Việt Nam" thông tin rất khô khan, có ít thông tin về các công trình nghiên cứu. Cần đưa thêm các nhà khoa học nổi tiếng của thế giới.

- Về hình thức: Bản tin in và đóng cẩn thận đáp ứng được yêu cầu lưu trữ lâu dài nhưng trình bày còn chưa đẹp, chưa hợp lý, Cần đưa thêm ảnh, đồ thị minh hoạ vào các bài.

Các mục được đánh giá tốt: Tin tức Sự kiện; Báo chí Việt Nam viết về Liên hiệp hội; Các tổ chức phi chính phủ; Nhà khoa học Việt Nam; Trang tin học.

Các mục cần lưu ý: Nghiên cứu - Trao đổi: cần đăng tải nhiều hơn nữa các bài mang tính nghiên cứu về những vấn đề thời sự của Liên hiệp hôị; Thông tin KH&CN: nội dung cần sát với thực tế Việt Nam và gần với các công nghệ cụ thể hơn, cần giới thiệu nhiều hơn về các KQNC và các dự án của Liên hiệp hội; Văn bản quan trọng: Cần đưa nhiều hơn các văn bản của Đảng và Nhà nước về KH&CN.
Tác giả bài viết: ThS Hoàng Quốc Trị
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 183/2019 new (1)

Trang 1 Market Ban tin so 183 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll