19:43 ICT Thứ hai, 16/12/2019
Rss Feed

Ghi nhận từ mô hình Liên hiệp Hội cấp huyện tại Hà Tĩnh

Đăng lúc: Thứ ba - 03/07/2018 17:02 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Năm 2002, khi cả nước chỉ mới có 35 tỉnh thành trong cả nước thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) thì tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Liên hiệp Hội tại 11/11 huyện, thị. Như vậy, Hà Tĩnh đã góp phần không nhỏ vào công tác đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống tại địa phương.

Hội thảo mô hình Liên hiệp Hội cấp huyện tại Hà Tĩnh

Hội thảo mô hình Liên hiệp Hội cấp huyện tại Hà Tĩnh

Ngày 03/7/2018 tại TP. Hà Tĩnh, Liên hiệp Hội Việt Nam đã phối hợp với Liên hiệp Hội Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo “Mô hình Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cấp huyện tại Hà Tĩnh” nhằm đánh giá khách quan về hiệu quả cũng như biện pháp khác phục những khó khăn, bất cập của mô hình này.

Từ một chủ trương đúng của Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Khi mà nhiều tỉnh thành còn đang băn khoăn về việc thành lập Liên hiệp Hội cấp tỉnh, nhận thức được vai trò của đội ngũ trí thức và hoạt động khoa học kỹ thuật, ngày 31/5/2002, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có Chỉ thị số 20-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Hà Tĩnh. Một trong những nội dung quan trọng của Chỉ thị đó là chủ trương cho phép thành lập Liên hiệp Hội cấp huyện, thị xã trong toàn tỉnh.

 Ngay sau khi có chủ trương đã có 11/11 huyện, thị thành lập tổ chức Liên hiệp hội với nhiệm vụ tập hợp đội ngũ trí thức, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo kỹ thuật, chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống tại các địa phương góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Mặc dù không có biên chế chuyên trách, cán bộ hoạt động kiêm nhiệm chỉ được hưởng phụ cấp nhưng tổ chức rất chặt chẽ, việc tổ chức đại hội đúng nhiệm kỳ, hằng năm có kiểm tra báo cáo kết quả  hoạt động đầy đủ.  Không được cấp ngân sách thường xuyên nhưng được hỗ trợ tùy theo nhiệm vụ được giao và kết quả hoạt động.

Đến nay, Hà Tĩnh có 12/13 đơn vị có Liên hiệp hội cấp huyện trong đó có 11 đơn vị được thành lập năm 2002 và 1 đơn vị được thành lập năm 2003 (huyện Lộc Hà, sau khi được chia tách), một số xã phường đã có Hội Khoa học – Kỹ thuật.

 Tính đến thời điểm này, Hà Tĩnh có một đơn vị cấp huyện chưa thành lập tổ chức liên hiệp Hội là Thị xã Kỳ Anh do mới được thành lập. Để kiện toàn hệ thống Liên hiệp hội cấp huyện, thị trong toàn tỉnh, tháng 3/2018, tại văn bản số 95-CV/TU, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã giao Thị ủy Kỳ Anh căn cứ các quy định hiện hành để thành lập Liên hiệp các Hội KH&KT thị xã Kỳ Anh trước quý III/2018.

Hiện nay các Liên hiệp hội cấp huyện ở Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023 trong đó Cẩm Xuyên là đơn vị đã tổ chức đại hội điểm vào 20/6/2018.

d2

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên và Liên hiệp Hội tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH LHH Cẩm Xuyên khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023

Vai trò quan trọng của Liên hiệp Hội cấp huyện

Sau hơn 17 năm thành lập và hoạt động, Liên hiệp Hội các huyện, thành phố, thị xã tại Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp trong công tác vận động trí thức góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, Mặc dù đội ngũ cán bộ chỉ kiêm nhiệm, không có biên chế nào song Liên hiệp Hội cấp huyện ở Hà Tinh cũng đã đạt được những kết quả được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đó là:

Liên hiệp Hội là đầu mối góp phần quan trọng trong đoàn kết,tập hợp đội ngũ trí thức, thông qua các cuộc gặp đầu xuân của lãnh đạo địa phương với trí thức, những hoạt động biểu dương, tôn vinh trí thức giúp cấp ủy, chính quyền nắm được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đội ngũ trí thức, động viên trí thức thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Liên hiệp Hội đã làm tốt chức năng tư vấn phản biện và giám định xã hội ở đơn vị mình, thông qua các chương trình tư vấn, hội thảo góp ý, phản biện để có những đóng góp nhất định cho các chương trình, dự án, kế hoạch  đề tài của các địa phương đơn vị.

Liên hiệp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật cho các đối tượng ở đơn vị mình thông qua các hoạt động tập huấn, chuyển giao kỹ thuật,

Liên hiệp Hội đã phối hợp với các hội thành viên, các tổ chức khoa học công nghệ tổ chức chuyển giao các tiến bộ, ứng dụng khoa học vào sản xuất và đời sống, đặc biệt là trong việc phát triển nông nghiệp nông thôn và chương trinh xây dựng nông thôn mới.

Liên hiệp Hội cấp huyện với vai trò là đơn vị thường trực tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng đều tổ chức phát động  tổng kết, trao giải Hội thi, cuộc thi tạo nên phong trào thi đua lao động sáng tạo sâu rộng khắp ở các địa phương.

d3

Mô hình nuôi ốc hương trong ao đất tại huyện Cẩm Xuyên

 

Những khó khăn, vướng mắc

Vai trò, vị trí và những đóng góp của Liên hiệp hội cấp huyện ở Hà Tĩnh đã và đang được cấp ủy, chính quyền, Liên hiệp hội tỉnh, trung ương có những đánh giá và ghi nhận. Tuy nhiên bên cạnh nhiều việc làm được, mô hình Liên hiệp hội cấp huyện ở Hà Tĩnh vẫn trong tình trạng gặp không ít những khó khăn, vướng mắccần được đi sâu nghiên cứu giải quyết.

Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/04/2010 của Bộ chính trị đã chỉ rõ: Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội được tổ chức thành hai cấp: Cấp Trung ương và cấp tỉnh. Mô hình Liên hiệp Hội cấp huyện chỉ mới là sự sáng tạo của một vài địa phương mà Hà Tĩnh là đơn vị đi đầu và làm tốt.Vấn đề đặt ra là Trung ương Đảng và Liên hiệp Hội Việt Nam cần nghiên cứu đánh giá để nhân rộng mô hình này và xem Liên hiệp Hội Việt NamNam là tổ chức chính trị xã hội được tổ chức thành ba cấp.

Thành công của mô hình Liên hiệp Hội cấp huyện tại Hà Tĩnh là không có biên chế, không có kinh phí chi thường xuyên, không làm tăng biên chế, tăng gánh nặng cho ngân sách nhưng cũng nhiều người muốn có biên chế, có kinh phí thường xuyên. Nên chăng vẫn xác định đây là tổ chức chính trị xã hội nhưng vẫn giữ mô hình kiêm nhiệm và những người hoạt động Hội được hưởng phụ cấp kiêm nhiêm.

Một số Liên hiệp Hội hoạt động khó khăn vì không có nguồn kinh phí ổn định. Tư tưởng, mong muốn được bao cấp, cơ chế xin cho vẫn còn. Điều cần xác định là phải giao nhiệm vụ cho Liên hiệp Hội. Kinh phí được bố trí theo công việc được giao, theo năng lực và kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội.

 

d4

Liên hiệp Hội huyện Hương Khê tổ chức Lế phát động Hội thi STKT lần thứ VII

Cần một sự đánh giá ghi nhận

Công tác vận động trí thức là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của các ngành, các cấp, không chỉ dừng lại ở cấp Trung ương và cấp tỉnh. Từ thực tiễn Mô hình Liên hiệp các Hội KH&KT cấp huyện tại Hà Tĩnh, rất cần có sự đánh giá đa chiều, khách quan, toàn diện về vị trí, vai trò và những đóng góp của đội ngũ trí trí thức thuộc Liên hiệp hội cấp huyện nói riêng và Liên hiệp Hội Việt Nam nói chung. Đây cũng là cơ sở để phục vụ trực tiếp cho việc tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tác giả bài viết: Lê Công Lương
Đánh giá bài viết
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll