01:09 ICT Thứ tư, 24/04/2019
Rss Feed
Hướng dẫn bà con dân tộc ít người hưởng ứng phong trào phủ xanh đất trống đồi trọc

GreenID - Vì mục tiêu không bỏ ai ở lại phía sau

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Vusta hoạt động dưới hình thức phi lợi nhuận (NPO) góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công.

Đăng lúc: 14/12/2018 10:51:29 AM | Đã xem: 218 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Sự kiện - Thành tựu KH&CN
Liên hiệp Hội Đồng Tháp phối hợp với Công ty Buhler Asia Việt Nam tổ chức Hội thảo “Các ứng dụng quản lý sản xuất lúa gạo theo công nghệ 4.0”

Hoạt động nổi bật của Liên hiệp các Hội tỉnh Đồng Tháp trong năm 2018

Tiên phong trong kiện toàn tổ chức bộ máy, tích cực tham gia hoạt động thông tin phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, tư vấn phản biện, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo trong nhân dân là những hoạt động nổi bật của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Tháp trong năm 2018.

Đăng lúc: 13/12/2018 02:13:31 PM | Đã xem: 208 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Sự kiện - Thành tựu KH&CN
quang cảnh hội  thảo

Trí thức Khoa học Công nghệ tỉnh Hải Dương với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra rất nhanh đòi hỏi tính sáng tạo, chủ động của các nhà quản lý, nhà khoa học, trí thức, doanh nghiệp. Để bắt được “chuyến tàu 4.0” này, những trí thức Hải Dương cần có tâm thế chủ động nhập cuộc, chấp nhận xem xét cái mới, cái khác biệt và chấp nhận sự bài bản, kỷ luật cao.

Đăng lúc: 04/12/2018 03:08:21 PM | Đã xem: 843 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận , Thông tin - Sự kiện - Thành tựu KH&CN , Trong nước và quốc tế
Hội đồng tư vấn phản biện Hồ chứa nước Cà Ròn, huyện Định Quán

Vai trò của đội ngũ tri thức Đồng Nai trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau hơn 20 năm thành lập, đến nay Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai (Liên hiệp Hội) đã tập hợp, đoàn kết và phát huy được sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh, tổ chức Hội phát triển khá đồng bộ, hiện nay có 36 Hội thành viên và 3 Hội viên tập thể, với tổng số trên 25.000 hội viên, đóng góp đáng kể vào thành tựu chung của tỉnh. Tích cực tham gia các hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong trong thực tiễn sản xuất, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; phát triển nghề nghiệp của các Hội thành viên… Từng bước khẳng định vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức tỉnh nhà trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai.

Đăng lúc: 30/11/2018 09:51:48 AM | Đã xem: 579 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Tư vấn, phản biện & GDXH , Thông tin - Sự kiện - Thành tựu KH&CN
Phú Yên: Hội Tin học hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp, hiệu quả

Phú Yên: Hội Tin học hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp, hiệu quả

Hướng tới hoạt động với mục tiêu “chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn”, đó là một trong những mục tiêu quan trọng của Hội Tin học Tỉnh Phú Yên đề ra trong nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ III (2018-2023) vừa mới được tổ chức vào ngày 24/11/2018, tại Thành phố Tuy Hòa.

Đăng lúc: 30/11/2018 09:48:11 AM | Đã xem: 268 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Sự kiện - Thành tựu KH&CN
Hội thảo thực trạng hoạt động, đề ra những khuyến nghị, chính sách cho các tổ chức KHCN tìm kiếm cơ hội hợp tác Quốc tế do LHHVN tổ chức.

Tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập hoạt động

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCH Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ( gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam) trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Liên hiệp Hội Việt Nam đã đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN.Trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam hiện có hội thành viên bao gồm 86 hội chuyên ngành hoạt động trong phạm vi toàn quốc và 63 liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, cho tới thời điểm hiện nay còn có 482 tổ chức KH&CN ngoài công lập trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam được thành lập theo Luật KH&CN.

Đăng lúc: 27/11/2018 11:48:42 AM | Đã xem: 489 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Thông tin - Sự kiện - Thành tựu KH&CN
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 176/2019 new (1)

Market Ban tin so 176 Trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 3 2019 1 small